Stimaţi colegi.

    Pentru a beneficia de foi de odihnă pentru copiii membrilor de sindicat la tabere rugăm respectarea următoarelor:

 

 1. Apartenenţa părintelui (tutore) la Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei;

 2. Relaţia de rudenie de gradul I: tată, mamă - copil; sau tutore - copil confirmată prin acte oficiale (copie);

 3. Vârsta copilului: 7-16 ani;

 4. Actele necesare obligatoriu în formatul următor:

          -  Extras din Hotărârea şedinţei Comitetului sindical (Descărcaţi);

          - Cererea părintelui;

          - Copia buletinului părintelui;

          - Copia certificatului de naştere (buletinul) a copilului.

   

  ATENŢIE:

1.  Întru respectarea echităţii colegiale, solicităm plasarea doritorilor care nu au beneficiat anii precedenţi de foi la tabără în topul listei (de la început - 1,2,.....)

2.   Data limită de prezentare a ofertelor - 24 mai 2019.