07.06.2019  Privind formarea continuă (recalificarea profesională).

Stimaţi colegi,

 

în rezultatul multiplelor adresări privind costul (plata) cursurilor de formare profesională continuă prevăzute de art.133; 134 din Codul Educaţiei şi Planurile aprobate (instituţiile acreditate) prin Ordinul dnei Monica BABUC, Ministrul MECC, publicăm linkurile de accesare a paginii WEB oficiale ale MECC.

 

- Anunţ privind organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională a 420 de cadre didactice;

- Ordinul nr.14 din 11.01.19

- Centre de formare continuă.

 

 

Stimaţi pedagogi,dragi elevi şi absolvenţi!

"Ultimul sunet"al anului şcolar este o sărbătoare pentru toţi: elevi, părinţi şi cadre didactice. Încheierea anului şcolar este o zi aşteptată, plină de emoţii, bucurii şi speranţe pentru cei care vor păşi în lumea mare. Este o zi care ne permite să facem bilanţul unui an de noi împliniri profesionale şi vocaţionale.

Distinse cadre didactice!

Aveţi o misiune fără de preţ – de a semăna lumină, adevăr şi înţelepciune. Zi de zi, prin muncă şi dăruire de sine formaţi oameni inteligenţi. Dumneavoastră sunteţi cei care influenţaţi destinele copiilor, care contribuiţi la formarea viitorului ţării noastre.
Consiliul mun. Chişinău al FSEŞ vă felicită cu sfârşitul anului de studii şi vă doreşte vacanţă frumoasă. Să vă bucuraţi din plin de fiecare clipă şi să reveniţi la 1 septembrie cu forţe noi.
Iar celor care au de susţinut examene vă dorim mult succes.

 

Maria Sîrbu,

Preşedinte

 

13.05.2019  Prezentarea solicitărilor pentru odihna copiilor membrilor de sindicat în anul 2019.

Stimaţi colegi.

    Pentru a beneficia de foi de odihnă pentru copiii membrilor de sindicat la tabere rugăm respectarea următoarelor condiţii:

 1. Apartenenţa părintelui (tutore) la Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei;

 2. Relaţia de rudenie de gradul I: tată, mamă - copil; sau tutore - copil confirmată prin acte oficiale (copie);

 3. Vârsta copilului: 7-16 ani;

 4. Actele necesare obligatoriu în formatul următor:

          -  Extras din Hotărârea şedinţei Comitetului sindical (Descărcaţi);

          - Cererea părintelui;

          - Copia buletinului părintelui;

          - Copia certificatului de naştere (buletinul) a copilului.

   

  ATENŢIE:

1.  Întru respectarea echităţii colegiale, solicităm plasarea doritorilor care nu au beneficiat anii precedenţi de foi la tabără în topul listei (de la început - 1,2,.....)

2.   Data limită de prezentare a ofertelor - 24 mai 2019.

 

Informaţia respectivă este dublată în "meniul" Odihna copiilor.

 

10.04.2019  Timpul de muncă redus în ajunul zilelor de sărbători nelucrătoare.

Întru respectarea prevederilor  legislaţiei muncii pentru anul 2019 (art.111 alin. (5) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648) şi a actelor normative în vigoare, Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ vine cu următoarea explicaţie în vederea aplicării pct.14, alin.(6), Capitolul IV „Timpul de muncă şi timpul de odihnă” al Convenţiei Colective de Muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020.

„(6) În ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare prevăzute în art. 111 din Codul muncii al Republicii Moldova, durata muncii personalului în aceste zile se reduce cu 2 ore, inclusiv şi în cazurile când ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost transferată în altă zi.

         Durata muncii salariaţilor în ziua de vineri înaintea zilelor de sărbătoare nelucrătoare – Paştele, Paştele Blajinilor, precum şi în ajunul Naşterii lui Isus Hristos – se reduce cu trei ore.

În concordanţă cu Hotărârea Guvernului RM nr.1163 din 28.11.2018 „cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2019” precizăm timpul de muncă în zilele de odihnă/lucrătoare menţionate:

-         13 aprilie – se reduce cu 2 ore - (30 aprilie – ajun de sărbătoare – 1 mai);

-         26 aprilie – se reduce cu 3 ore – (vineri înaintea Paştelui);

-         3 mai – se reduce cu 3 ore – (vineri înaintea Paştelui Blajinilor);

-         8 mai – se reduce cu 2 ore – (ajun de 9 mai);

-         17 august – se reduce cu 2 ore – (26 august – ajun de sărbătoare – 27 august);

-         30 august – se reduce cu 2 ore – (ajun de 31 august).

 

Ţinem să accentuăm că conform Convenţiei Colective de Muncă şi art.38, alin. (5); art.33, alin.(7) ale Codului Muncii al RM de reducerile timpului de muncă în zilele respective beneficiază strict numai membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei.

P.S.  Întru evitarea inechităţilor posibile, în special pentru Instituţiile de Educaţie Timpurie, în calitate de sugestie/recomandare ar servi modalitatea de reducere a zilelor menţionate per instituţie în întregime.

13.03.2019  Demararea campaniei de dare de seamă şi alegeri în organele sindicale de toate nivelele.

         Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei se află în faţa unei etape importante din activitatea sa – campania de dare de seamă şi alegeri a organelor sindicale de toate nivelurile, care este  un moment important de totalizare a activităţii sindicale pe o perioadă de 5 ani.  

        În conformitate cu Statutul Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, alegerile au loc în mod ascendent, de jos în sus, începând cu organizaţiile primare (de nivelul I), organizaţiile de nivelul II şi cu atribuţii de nivelul II  şi, finalizând  cu  desfăşurarea Congresului FSEŞ.

       În această ordine de idei şi în legătură cu expirarea, în anul 2019, a mandatelor organelor sindicale de nivelul I,  nivelul II şi cu atribuţii de nivelul II,

         Şedinţele în plen ale Consiliului General al FSEŞ şi Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ au aprobat demararea campaniei de dare de seamă şi alegeri în următoarele condiţii:

1.     Organele sindicale de nivelul I (primare) vor petrece şedinţele de dare de seamă şi alegeri în perioada 11 martie – 25 mai 2019.

2.     Data concretă de desfăşurare a dărilor de seamă şi alegeri a organelor sindicale primare se aprobă de şedinţa Comitetului sindical în limitele perioadei menţionate mai sus.

3.      Cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurare a şedinţei se plasează avizul respectiv pe panoul informativ al instituţiei.

4.      Cu cel puţin 15 zile înainte se anunţă (telefon, E-mail: sindicatchisinau@gmail.com ) Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ despre data desfăşurării sedinţei.

5.     După adunare se întocmeşte Actul de transmitere-primire a documentelor şi atributelor organului sindical.

6.     În termen de 10 zile după desfăşurarea adunării de dare de seamă şi alegeri, preşedinţii organelor sindicale de nivelul I (primare) vor prezenta extrasele din procesele verbale Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ. Termenul limită de prezentare ale proceselor verbale este de

      1 iunie 2019.

 

    Întru respectarea Regulamentului privind procedura adunărilor de dare de seamă venim cu unele precizări:

1. Cantitatea numerică (3, 5 sau 7) a Comitetului sindical, raportată la numărul total de membri, este aprobată de adunare;

2. Viitorul Preşedinte al CS este obligatoriu membrul  Comitetului sindical - primordial se aleg membrii Comitetului şi din ei se alege Preşedintele;

3. Membrii Comisiei de cenzori nu pot face parte din Comitetul sindical.

 

ATENŢIE !!!

 

Preşedinţii aleşi după 1 ianuarie 2019 nu au obligaţia de a petrece adunarea de dare de seamă şi alegeri.

Confirmarea în funcţie în acest caz va fi aprobată la şedinţa Comitetului sindical şi remisă Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ până la 1 iunie 2019.

      

       DESCĂRCAŢI AICI (Varianta în română)

       recomandările de desfăşurare a adunărilor şi Modele de petrecere, Procesului verbal, Actului de transmitere-primire.

СКАЧАТЬ (вариант на русском)

1.03.2019   Marcarea sărbătorii "Ziua Liderului Sindical"

Liderul sindical are un rol important în societate, în colectiv şi anume de a stabili un climat psihologic adecvat desfăşurării procesului de lucru, de a apăra membrii de sindicat în cazul încălcării drepturilor acestora. Vă dorim cu prilejul acestei sărbători să aveţi în continuare curajul de a promova adevăratele valori, perseverenţă, tenacitate, să fiţi apreciaţi, respectaţi şi cât mai multe realizări în plan profesional cât si personal.

Pe data de 1 martie 2019, în incinta Filarmonicii Naţionale “ Serghei Lunchevici ”, Consiliul mun. Chişinău al FSEŞ a organizat pentru liderii sindicali şi managerii instituţiilor de învăţământ din mun. Chişinău – celebrarea Zilei Liderului Sindical,  care este anual marcată pe data de 5 martie.

În cadrul acestei festivităţi, Preşedintele Consiliului mun. Chişinău al FSEŞ, dna Sârbu Maria a prezentat  retrospectiva activităţii  instituţiei şi a dat Start procedurii Dărilor de Seamă şi Alegeri în Organizaţiile Sindicale Primare ( termenul de prezentare a proceselor  verbale este 25 mai 2019)

În calitate de invitaţi au fost:

1.      Budza Oleg - Preşedintele Confederaţie Naţionale a Sindicatelor din Moldova

2.      Donos Ghenadie - Preşedintele Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

3.      Codreanu Ruslan – Primar general interimar al municipiului Chişinău 

4.      Guţu Rodica - Şeful Direcţiei Generale Educaţie Tineret şi Sport

5.      Ivanov Dumitru – Ex-preşedinte al Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

6.      Două delegaţii din învăţământ, membri de sindicat: din România şi Sankt Peterburg.

 

Vă mulţumim tuturor pentru prezenţă.

 

 

 

1.03.2019  

Primăvara înseamnă puritate, candoare, bucurie şi fericire,

fie ca toată această simfonie să vă însoţească mereu!

 

26.11.2018  Proiectul HG pentru pune în aplicare a prevederilor Legii nr.___/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Stimaţi colegi, Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ solicită examinarea Proiectului HG nominalizat pentru propuneri care vor fi analizate şi remise Guvernului RM.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5963

Data limită pentru remiterea propunerilor - 29 noiembrie 2018 la adresa sindicatchisinau@gmail.com

06.11.2018  Desfăşurarea seminarului instructiv organizat pentru preşedinţii CS nou aleşi

Pe data de 06 noiembrie 2018 în incinta Consiliului mun. Chişinău al FSEŞ a avut loc Seminarul „ ABC - ul / Managementul sindical” , organizat pentru preşedinţii recent aleşi ai organelor sindicale primare din mun. Chişinău.

Seminarul a fost condus de către preşedintele Consiliului mun. Chişinău al FSEŞ – dna Sîrbu Maria.

Obiectivele seminarului:

·         Conceptualizarea de către audienţi a misiunii sindicatului la etapa actuală;

·         Identificarea responsabilităţilor, drepturilor şi competenţelor preşedinţilor de sindicat la etapa actuală;

·         Dezvoltarea competenţelor de planificare a activităţii sindicale;

·         Informarea asupra noutăţilor legislativ-normative şi acţiunile comitetului sindical.

Agenda seminarului:

·         Scurt ghid istoric.

·         Cadrul legal de reglementare a activităţii sindicatului.

·         Motivarea apartenenţei la sindicat.

·         Crearea imaginii pozitive a organizaţiei sindicale primare.

·         Rolul liderului sindical.

·         Domeniul de activitate şi obligaţiunile liderului sindical din organizaţia sindicală primară.

·         Documentaţia sindicală.

·         Acţiunile comitetului sindical în apărarea membrilor de sindicat conform legislaţiei în vigoare.

·         Acordurile adiţionale la nivel de ramură, municipale.

·         Parteneriat social.

·         Contractul Colectiv de muncă.

·         Contractul Individual de muncă.

·         Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

·         Activitatea CM Chişinău al FSEŞ în promovarea intereselor membrilor de sindicat.

 

În rezultatul analizei evaluărilor completate de participanţi s-au identificat tematicile instruirilor ulterioare.

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ va continua realizarea planului educaţional aprobat pentru anul 2018 şi elaborarea planului respectiv pentru anul 2019.

29.10.2018  Proiectul sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar

Stimaţi colegi,

Rugăm examinarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

LINK: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5857

Aşteptăm propuneri până pe 02.11.2018 transmise în format electronic pe E-mail: sindicatchisinau@gmail.com

 

04.10.2018  Felicitare cu Ziua lucrătorului din învăţământ

Stimaţi angajaţi ai sistemului educaţional municipal,

Manageri, Profesori, Învăţători, Educatori, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic,

Sunteţi mesageri de energie, creativitate şi inspiraţie pentru sute de generaţii.

Dumneavoastră sunteţi cei cu care fiecare dintre noi a început lecţia vieţii.

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ, Consiliul mun. Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, Vă doreşte sănătate, răbdare, perseverenţă, prosperitate şi putere de a continua lucrul pe care îl faceţi cu atâta vocaţie şi dăruire.

 

Preşedinte,

Maria SÎRBU

 

26.07.2018  Semnarea Interpretării la Acordul adiţional la Convenţia Colectivă de muncă (nivel de mun.Chişinău)

ATENŢIE

Întru respectarea drepturilor angajaţilor (aflaţi în unele situaţii la data semnării acordului) pentru care au fost prevăzute 7 zile calendaristice suplimentare la concediul de odihnă ordinar (Acord adiţional nr.3), Consiliul General al FSEŞ şi MECC au semnat Interpetarea de mai jos cu specificarea acordării acestor zile.

Extras din Interpretare care specifică/lămureşte unele situaţii speciale:

"În temeiul legalităţii dreptului de interpretare şi comentare a clauzelor Convenţiei Colective de muncă (nivel de ramură) pentru anii 2016-2020, Părţile semnatare specifică: acordarea concediul suplimentar plătit cu durata de 7 zile calendaristice pentru funcţiile indicate în rubrica nr.1, punctul nr.1 al Anexei nr.2 se acordă şi pentru anul de studii 2017-2018. Angajaţilor aflaţi în concediul de odihnă anual la data semnării (26 iunie 2018) Acordului Adiţional nr.3 sau care au folosit concediul de odihnă anual pentru perioada de referinţă, zilele suplimentare plătite (7 zile calendaristice raportate la timpul efectiv lucrat) se vor acorda în perioada stabilită prin acordul părţilor (la nivel de unitate) în limitele anului calendaristic 2018."

Ţinem să mulţumim mult Consiliul General al FSEŞ in persoana dlui Donos Ghenadie, Preşedinte şi MECC în persoana dnei Monica Babuc, Ministru pentru receptivitate şi operativitate.

INTERPRETAREA

28.06.2018  Semnarea Acordului adiţional la Convenţia Colectivă de muncă (nivel de mun.Chişinău)

Stimaţi colegi,

graţie parteneriatului social de succes între DGETS şi Consiliul mun.Chişinău al SEŞ, pe data de 02 iulie 2018 a fost încheiat Acordul adiţional nr.3 la Convenţia Colectivă de Muncă (nivel municipal) pe anii (2016-2020) între DGETS, reprezentată de către Dna Rodica Guţu, Şef Direcţie şi Consiliul mun.Chişinău al SEŞ, reprezentat de către Dna Maria Sîrbu, Preşedinte.

 

Aducem mulţumiri dnei Rodica Guţu, Şeful DGETS pentru receptivitate şi eficienţă în colaborare.

NOTĂ:  Prevederea  "7 zile calendaristice plătite suplimentare  acordate la concediul ordinar" este aplicabilă persoanelor care pleacă în concediu de la 26 iunie - din data semnării Acordului la nivel de ramură.

Descărcaţi AA -- municipal utilizând linkul de mai jos.

ACORD ADIŢIONAL nr.3 -- nivel municipal

28.06.2018  Semnarea Acordului adiţional la Convenţia Colectivă de muncă (nivel de ramură)

Stimaţi colegi,

pe data de 26 iunie 2018 a fost încheiat Acordul adiţional nr.3 la Convenţia Colectivă de Muncă (nivel ramural) pe anii (2016-2020) între Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, reprezentat de către Dna Monica Babuc, Ministru şi Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, reprezentat de către Dl Ghenadie Donos, Preşedinte.

 

NOTĂ: La moment, de prevederea  "7 zile calendaristice plătite suplimentare  acordate la concediul ordinar" beneficiază persoanele care pleacă în concediu de la 26 iunie - din data semnării Acordului, DAR am solicitat de la organele respective să elaboreze o Interpretare unde vor fi vizate şi persoanele care se află deja în concediu şi cei care l-au folosit.

 

ATENŢIE - În toate cazurile acest supliment, raportat la timpul efectiv lucrat în perioada de referinţă, se acordă pentru anul de studii 2017-2018.

 

Descărcaţi AA -- ramural utilizând linkul de mai jos.

ACORD ADIŢIONAL nr.3---nivel de ramură

14, 19 .06.2018   Şedinţele de formare cu participarea instituţiilor sportive, instituţiilor extraşcolare, şcolilor profesionale.

Participanţi: Directorii şi Liderii sindicali ai Instituţiilor de învăţământ de sport, instituţiile de învăţământ extraşcolar, şcoli profesionale.

Subiectele abordate:

  - Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă;

 -  Aspecte de soluţionare a unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

 

Mulţumim partenerilor sociali pentru colaborare:

- DGETS - dnei Rodica Guţu - Şeful Direcţiei, dlui Victor Gheorghiu - Şefului secţiei Sport, dnei Olga Zastavneţchi - Şeful Secţiei Resurse umane.

 

12.06.2018   Realizarea programului de parteneriat internaţional. Semnarea Acordului de colaborare.

În perioada 11 - 12 iunie, Consiliul mun. Chişinău al FŞEŞ, la invitaţia dnei Strajesco Natalia - Şeful DE al sectorului Centru,  în cadrul Programului de Parteneriat a participat la întrunirea cu Sindicatul Educaţiei al Federaţiei Ruse, Organul teritorial sindical al raionului Krasnogvardeisk din Sankt-Petersburg. Ambele părţi au făcut schimb de experienţă privind activitatea sindicală în cadrul sistemelor educaţionale ale ambelor state.

Au fost abordate următoarele subiecte: structura sistemică, subordonarea instituţională, nivelul salarizării al angajaţilor, ponderea organizaţiei sindicale în luarea deciziilor la toate nivelele, garanţii de activitate şi cadrul legal al învăţământului.

             Pe data de 12.06.2018 a fost încheiat Acordul de Colaborare între Consiliul mun. Chişinău al FSEŞ şi Sindicatul Educaţiei al Federaţiei Ruse, Organul teritorial sindical al raionului Krasnogvardeisk din Sankt-Petersburg

 

25.05.2018    Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei din mun.Chişinău se solidarizează cu pedagogii IPLT "Gh.Asachi"

       

        

         STOP DENIGRĂRII CADRELOR DIDACTICE

 

         Sunt tot mai multe cazuri în care cadrele didactice sunt umilite de către părinţi, imaginea cadrului didactic fiind denigrată.

         Având în vedere evoluţia acestui fenomen îngrijorător, riscăm ca în viitorul apropiat cadrele didactice nu vor mai dori să activeze, iar instituţiile de învăţământ să ducă şi o mai mare lipsă de cadre didactice. Fiecare cadru didactic riscă să fie denigrat, înjosit pe nedrept, aşa cum s-a întâmplat recent la IPLT “ Gh. Asachi ”, cu un cadru didactic competent şi onest.

         Avem de-a face cu un sistem educaţional îngenuncheat de lipsuri, în care cadrele didactice şi educaţia nu reprezintă, decât la nivel declarativ o prioritate. Nu putem accepta la nesfârşit această situaţie umilitoare. Redarea demnităţii cadrului didactic presupune pe lângă condiţii de muncă decente, salarizare adecvată, şi un RESPECT.

         Cu toţii ne dorim să trăim într-o societate modernă, pentru că doar aşa copiii noştri, generaţiile care vin din urmă, vor dobândi valori, competenţe şi vor beneficia de avantajele unui act educaţional de calitate.

         Consiliul mun. Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, va îndeamnă sa nu uitam si sa respectam ceea ce îşi doresc profesorii cel mai mult:
• profesorilor sa li se dea cinstea si locul ce li se cuvine;
• educaţia sa fie repusa in drepturile sale fireşti;
• instituţiile educaţionale si şcoala sa fie respectate.

         Avem nevoie de oameni motivaţi care să-şi exercite profesia cu dăruire, iar şcoala şi profesorul  să nu mai fie considerată Duşman de către părinţi dar un îndrumător în viaţă.

 

         Ne adresăm  jurnaliştilor şi mass-mediei în general cu cererea respectării principiului fundamental „Prezumţia de nevinovăţie” – drept garantat de Constituţia Republicii Moldova,care prevede că „Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, cu asigurarea tuturor garanţiilor necesare apărării sale.

         Prezumţia nevinovăţiei este o garanţie constituţionala, dar şi o norma deontologica jurnalistica.

         Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova precizează ca jurnalistul respecta prezumţia de nevinovăţie şi considera ca orice persoana este nevinovata pana la dovedirea (demonstrarea) irevocabilă a vinovăţiei

          Stimaţi jurnalişti, atunci când scrieţi despre o problemă sau alta care vizează un anumit drept, solicităm să fiţi precauţi, să vă documentaţi profund şi să respectaţi drepturile persoanelor despre care relataţi.

 

          În acest context, la solicitarea membrilor de sindicat ai sistemului educaţional municipal, Consiliul mun.Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, în colaborare cu partenerii sociali, în regim de urgenţă propune crearea grupului de lucru cu scopul elaborării pachetului de acte legislative şi normative pentru protejarea vieţii şi sănătăţii psihice a cadrelor didactice, propuse ulterior Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova spre avizare şi aprobare.

          Rugăm susţinerea tuturor persoanelor şi  entităţilor interesate de viitorul Republicii Moldova.

 

22.05.2018  Şedinţa de formare petrecută în sectorul Botanica.

Participanţi: Directorii şi Liderii sindicali ai Instituţiilor de Educaţie Timpurie.

Parteneri:_Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău; Direcţia Educaţie Tineret şi Sport a sectorului Botanica.

Invitaţi: Şeful DETS s. Botanica – dl Ion Musteaţă, Secţia Resurse umane a DGETS – Donţu Veronica - Specialist principal/Metodist, Serviciul Management preuniversitar - Pelivan Viorica - Specialist principal/Metodist.
Subiectele abordate:

  - Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă;

 -  Aspecte de soluţionare a unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

 

Mulţumiri mult partenerilor sociali:

- DGETS - dnei Rodica Guţu - Şeful Direcţiei, angajaţilor Secţiei Resurse umane, angajaţilor Serviciul Management preuniversitar.

- gazdelor - DETS în persoana dlui Ion Musteaţă, Şeful Direcţiei; angajaţilor DETS sect.Botanica.

 

 

 

17.05.2018  Şedinţa de formare petrecută în sectorul Ciocana.

Participanţi: Directorii şi Liderii sindicali ai Instituţiilor de Educaţie Timpurie.

Parteneri:_Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău; Direcţia Educaţie Tineret şi Sport a sectorului Ciocana.

Invitaţi: Şeful DETS s. Ciocana– Bodrug Ala, Secţia Resurse umane a DGETS – Musteaţă Ada - Specialist principal/Metodist , Secţia management preşcolar – Buşilo Elena - Specialist principal/Metodist.
Subiectele abordate:

  - Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă;

 -  Aspecte de soluţionare a unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

 

Mulţumiri gazdelor - Instituţia Publică Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2 –dnei Frunză Elena- Director.

17.05.2018  Şedinţa de formare petrecută în sectorul Centru.

Participanţi: Directorii şi Liderii sindicali ai Instituţiilor de Educaţie Timpurie.

Parteneri:_Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău; Direcţia Educaţie Tineret şi Sport a sectorului Centru.

Invitaţi: Şeful DETS s. Centru– Strajescu Natalia, Secţia Resurse umane a DGETS – Stihari Viorica - Specialist principal/Metodist , Secţia management preşcolar - Prepeliţă Natalia - Specialist principal/Metodist.
Subiectele abordate:

  - Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă;

 -  Aspecte de soluţionare a unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

 

Mulţumiri gazdelor - Liceul Teoretic “ Nicolae Sulac” – dnei Bulat Ina- Director.

 

16.05.2018  Şedinţa de formare petrecută în sectorul Râşcani.

Participanţi: Directorii şi Liderii sindicali ai Instituţiilor de Educaţie Timpurie.

Parteneri:_Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău; Direcţia Educaţie Tineret şi Sport a sectorului Râşcani.

Invitaţi: Şeful DETS s. Râşcani – dl Andrei Pavaloi, Inginer protecţia muncii - Mihai Sivirean; Secţia Resurse umane a DGETS – Zastavneţchi Olga – Sef secţie.

Subiectele abordate:

  - Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă;

 -  Aspecte de soluţionare a unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

 

 

 

15.05.2018  Şedinţa de formare petrecută în sectorul Buiucani.

Participanţi: Directorii şi Liderii sindicali ai Instituţiilor de Educaţie Timpurie.

Parteneri:_Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău; Direcţia Educaţie Tineret şi Sport a sectorului Buiucani.

Invitaţi: Şeful DETS s. Buiucani – Veronica Solomiţchi, Şef adjunct interimar- Berezovschi Pavel, Secţia Resurse umane a DGETS – Musteaţă Ada – Specialist principal/metodist.

Subiectele abordate:

  - Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă;

 -  Aspecte de soluţionare a unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

14.05.2018    Şedinţe de formare

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ, în colaborare cu partenerii sociali, organizează şedinţe de formare cu tematica "Contractul Individual de Muncă. Negocierea şi semnarea. Soluţionarea unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

 

Participanţi: Directorii şi Liderii sindicali ai Instituţiilor de Educaţie Timpurie.

Parteneri: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău; Direcţiile Educaţie Tineret şi Sport din sectoarele mun.Chişinău.

Invitaţi: Şefii DETS din sectoarele mun.Chişinău, Secţia Resurse umane a DGETS.

Subiectele abordate:

  - Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă;

 -  Aspecte de soluţionare a unor disensiuni la stabilirea raporturilor de muncă.

 

Graficul şedinţelor desfăşurate în sectoare:

- sect.Buiucani - 15.05.2018; ora: 10.00;

- sect.Râşcani - 16.05.2018; ora: 10.00;

- sect.Centru - 17.05.2018; ora: 11.00;

- sect.Ciocana - 17.05.2018; ora: 15.00;

- sect.Botanica - 22.05.2018; ora: 10.00 - Localul - DETS sect.Botanica, Şala de şedinţe

11.05.2018   Petrecerea şedinţei în plen (extinsă) a Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ (I fază) - 10 mai 2018.

 

Stimaţi colegi,

 

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ, în colaborare cu partenerii sociali, a petrecut faza I a şedinţei în plen (extinsă) organizată pentru instituţiile de învăţământ general.

 

- Data, ora: 10 mai 2018, ora 13.00;

- Localul:  IPLT "Gh.Asachi", Sala de şedinţe, str.Bucureşti, 64;

- Instituţii: Şcoli primare, Gimnazii, Licee;

- Participanţi: Liderii organelor sindicale; Directori (la solicitare);

- Parteneri:  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova; Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău.

- Invitaţi:  Valentin Crudu, MECC, Şeful Direcţiei învăţământ general; Rodica Guţu, Şef interimar, DGETS; Veronica Donţu, Specialist principal/metodist, Secţia resurse umane, DGETS; Elena Beregoi, Director, Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu";

 

Subiectele abordate:

- Practica implementării prevederilor documentelor MECC de eficientizare şi debirocratizare în învăţământul general;

- Particularităţile aplicării Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul general şi  Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituţiile de învăţământ general.

- Activitatea organelor sindicale de nivelul I (primare);

- Evidenţa şi eliberarea foilor de tratament sanatorial şi foilor de odihnă destinate copiilor membrilor de sindicat;

- Negocierea, semnarea şi respectarea prevederilor Contractului individual de muncă.

 

La şedinţă au participat 180 persoane.

 

Participanţii au beneficiat de ghidul "Contractul Individual de Muncă"

 

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ ţine să mulţumească mult partenerii sociali care  sunt disponibili la conlucrare eficientă:

 

- MECC reprezentat de dl Valentin Crudu, Şeful Direcţiei învăţământ general;

 

- DGETS reprezentată de dna Rodica Guţu, Şef interimar; Veronica Donţu, Specialist principal/metodist, Secţia resurse umane; dnei Rodica Tataru, Secţia educaţie şi tineret.

 

- dnei Elena Beregoi, Director, Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu";

 

- Gînju Gheorghe, Director, Liceul Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc"; Anton Dorofeev, Preşedintele Comitetului sindical al Liceului Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc", membrul Biroului Executiv al Cm.C FSEŞ;

 

- dnei Carolina Cojocaru, Preşedintele CS, IPLT „M.Viteazul”, Membrul CmC al FSEŞ;

 

- dlui Boris Volosatîi, Directorul IPLT "Gh.Asachi" pentru asigurarea localului şi asistenţei tehnice.

 

 

Note:

 

- Faza II destinată celorlalte tipuri de instituţii din învăţământul general se va petrece în curând (se va anunţa)

 

DOCUMENTE (exemple/recomandări de implementare) pentru descărcare:

 

35_1

 

35_2

 

35_3

 

35_4

 

 

 

17.04.2018  Ofertele pentru odihna copiilor membrilor de sindicat.

Stimaţi colegi.

    Solicităm prezentarea actelor necesare vizând odihna copiilor membrilor de sindicat la taberele de vară:

 

 1. Apartenenţa părintelui (tutore) la Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei;

 2. Relaţia de rudenie de gradul I: tată, mamă - copil; sau tutore - copil confirmată prin acte oficiale (copie);

 3. Vârsta copilului: 7-16 ani;

 4. Actele necesare obligatoriu în formatul următor:

          -  Extras din Hotărârea şedinţei Comitetului sindical (Descărcaţi);

          - Cererea părintelui;

          - Copia buletinului părintelui;

          - Copia certificatului de naştere (buletinul) a copilului.

   

  ATENŢIE:

1.  Întru respectarea echităţii colegiale, solicităm plasarea doritorilor care nu au beneficiat anii precedenţi de foi la tabără în topul listei (de la început - 1,2,.....)

 

2.   Data limită de prezentare a ofertelor - 25 mai 2018.

 

 3. Informaţia similară este afişată în meniul principal "Odihna copiilor"

 

09.04.2018   Hristos a înviat.

 

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire.

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască.

Sperăm ca Paştele să vă întărească încrederea şi speranţa!

Hristos a înviat!

Paşte fericit!

 

Preşedintele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ,

Maria SÎRBU

07.03.2018   Felicitare
 

Dragele noastre doamne şi domniţe,

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni…

şi fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale.

Vă dorim un 8 Martie cât mai frumos.

 

13.02.2018    Realizarea programului de parteneriat internaţional. Semnarea Acordului de colaborare.

În cadrul Programului de Parteneriat între Consiliul mun. Chişinău al FŞEŞ – FSLI România, s-a derulat  în perioada 8-11 februarie 2018  Seminarul Naţional şi Cursul de formare „ Sindicatele din Educaţie şi dialog social – tehnici de negociere a contractelor colective de muncă”.

Participanţii acestui program au fost Membrii Biroului Executiv şi ai Plenarei Consiliului mun. Chişinău al FSEŞ, iar în calitate de formatori au fost Simion Hancescu – Preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, George Adrian Purcaru – Preşedinte al Sindicatului Liber din Învăţământ Bacău.

Pe data de 09.02.2018 a fost încheiat Acordul Cadru de Colaborare între Consiliul mun. Chişinău al FSEŞ şi Sindicatul Liber din Învăţământ Bacău România.

22.12.2017    Felicitare

 

FELICITĂRI CU PRILEJUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

 

Fie ca magia acestora să vă aducă armonie în suflet,

bunăstare în familie şi prosperitate în toate ! Vă urăm

succese atât personale cât şi profesionale iar optimismul,

entuziasmul şi dăruirea Dvs. să vă însoţească

pe tot parcursul Noului An !!!

 

 

 

Preşedinte                                       Maria SÎRBU

 

 

 

21.12.2017  Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic (35 ore) (Proiect)

Stimaţi colegi,

Rugăm examinarea "Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituţiile de învăţământ general." propusă de MECC.

Metodologia

Comentariile şi propunerile  rugăm să le expediaţi  la sindicatchisinau@gmail.com

06.12.2017   Discuţii publice

Stimaţi colegi.

Ministerul Educaţiei , Culturii şi Cercetării vine cu următoarele proiecte publicate pe

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4764

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4765

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ solicită participarea activă a cadrelor didactice şi de conducere vizând propuneri la:

- Proiectul REGULAMENTULUI de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul serviciilor de asistenţă psiho-pedagogică  - data limită pentru propuneri 19.12.2017

- Proiectul NOMENCLATORULUI tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul general - data limită pentru propuneri 15.12.2017

Comentariile şi propunerile pentru analiză, ţinând cont de termenele limită,  rugăm să le expediaţi  la sindicatchisinau@gmail.com

05.12.2017    Propuneri pentru modificarea şi completarea Convenţiilor colective de muncă (nivel ramural, nivel municipal)

Stimaţi colegi, Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ solicită propuneri de modificare şi completare a Convenţiilor colective de muncă (nivel ramural, nivel municipal).

Sugestiile şi propunerile rugăm să fie expediate pe sindicatchisinau@gmail.com

30.11.2017    Retrospectiva Atelierului de lucru desfăşurat pe 28 noiembrie 2017

Pe data de 28 noiembrie 2017 s-a desfăşurat Atelierul de Lucru cu tematica: " Modificările sistemului de pensionare. Corectitudinea stabilirii/plăţii îndemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Modificările în legislaţia muncii. Implementarea/respectarea prevederilor legale.", la care au participat:
• Specialiştii principali/metodişti ai Serviciului/secţiei management preşcolar din cadrul DGETS
• Inginerii pe protecţia muncii din cadrul DGETS şi DE din sectoare
• Preşedinţii comitetelor sindicale ai instituţiilor de educaţie timpurie, şcoli sportive, instituţii extraşcolare.
 

În calitate de organizator a fost Consiliul mun. Chişinau al FSEŞ, Preşedinte al CmC al FSEŞ – d-na Maria Sîrbu.
Invitat la Atelierul de Lucru a fost d-nul Ivanov Dumitru – Preşedinte al Consiliului General al FSEŞ
Formatori au fost: Liuba Rotaru – Preşedinte CTAS Centru; Preşedinte al Consiliului de femei din cadrul CNSM, Strungaru Tamara –şef al departamentului venituri CTAS Centru, Sergiu Moraru – Consultant principal pe probleme juridice, CNSM, Ana Moldovanu – Consultant superior, CNSM.

INFORMAŢIA pentru ascultători în format electronic:

- Concedii sociale

- Concedii suplimentare

- Finanţarea instituţiei

- Stabilirea pensiilor (modificări)

- Modificări la Codul Muncii

 

21.11.2017    ATENŢIE.   Atelier de lucru organizat pe 28 noiembrie 2017.

În contextul informării/instruirii angajaţilor din sistemul educaţional municipal,

Consiliul mun.Chişinău şi Consiliul General al FSEŞ organizează al 4-lea Atelier de lucru unde sunt invitaţi:

- Specialiştii principali/Metodiştii din cadrul DGETS;

- Inginerii pe protecţia muncii din cadrul DGETS şi DE din sectoare;

- preşedinţii comitetelor sindicale din instituţiile de educaţie timpurie;

Preşedinţii comitetelor sindicale din instituţiile de învăţământ preuniversitar, scoli sportive; instituţii extraşcolare, alte instituţii care sunt la evidenţă sindicală şi care nu au participat la instruirile recente 11, 12, 13 noiembrie 2017, se invită pentru participare la atelierul care se va desfăşura:

Data: 28 noiembrie 2017;

Localul: Casa sindicatelor (Confederaţia Naţională a RM), Sala de şedinţe (etajul 1-parter), str.31 August, 129;

Ora: 9.00 - 13.00(14.00)

--În conformitate cu legislaţia în vigoare (art.387, alin.(3) al Codului Muncii, Legea Sindicatelor, Capitolul 7, art.33, alin.(5) din Convenţia  Colectivă de Muncă (nivel municipal)) participanţilor la atelier li se păstrează salariul mediu.

-- Vor fi distribuite invitaţiile oficiale pentru prezentarea conducătorilor unităţilor.

21.11.2017  Atelierele de lucru/mese rotunde

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ şi Consiliul General al FSEŞ a organizat 3 ateliere de lucru (13, 14, 15 noiembrie 2017)  cu tematica: „  Modificările Regulamentului de atestare în vederea debirocratizării procesului de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere. Modificările Regulamentului de atestare în vederea debirocratizării procesului de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere. Modificările sistemului de pensionare. Stabilirea corectă a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Modificările în legislaţia muncii. Implementarea/respectarea prevederilor legale.”

Localul: Institutul muncii, str.Zimbului, 10

Data/ora: 13, 14, 15 noiembrie 2017, ora 9.30 (-16.00)

Participanţi:

 • DGETS – Şefii de secţii, economiştii, contabilii-şefi, contabili.;

 • Membrii Biroului executiv;

 •  Directorii Instituţiilor educaţionale.

 •  Preşedinţii comitetelor sindicale

Formatori:

- Maria Sîrbu, preşedintele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ

- Corina Lungu, consultant principal, Direcţia Învăţământ general. MECC

- Marcelina Baleca, consultant principal, Serviciul învăţare pe tot parcursul vieţii, MECC

- Ana Moldovanu, consultant superior al CNSM

În conformitate cu legislaţia în vigoare (art.387, alin.(3) al Codului Muncii, Legea Sindicatelor, Capitolul 7, p.10. din Contractul Colectiv de Muncă) participanţilor la atelier li se păstrează salariul mediu.

Toate cheltuielile au fost suportate de Consiliul mun.Chişinău şi Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei.

02.11.2017   Atenţie. Preşedinţilor organelor sindicale primare. Prezentarea Raportului statistic privind efectivul sindical al instituţiei.

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ solicită preşedinţilor Comitetelor sindicale prezentarea raportului statistic privind efectivul sindical.

Data limită - 21.11.2017

Raportul statistic va fi expediat în format electronic pe adresa (e-mail) sindicatchisinau@gmail.com

Descărcaţi Raportul statistic (format Word)

05.10.2017  Felicitare cu Ziua lucrătorului din învăţământ.

 

Cu respect,


              Maria Sîrbu, Preşedintele Consiliului mun.
Chişinău al SEŞ

 

11.09.2017  Modificarea (majorarea) salarizării pentru cadrele didactice.

Stimaţi colegi, la solicitarea instituţiilor educaţionale publicăm modificarea Legii nr.355 "cu privire la salarizarea în sistemul bugetar".

 

04.09.2017   Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM privind norma didactică de 18 ore în învăţământul primar
26.06.2017  Interpretarea Convenţiei Colective de muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020 (modificată prin Acordul adiţional nr.2 din 26 mai 2017)

În scopul aplicarii prevederii „acordarea concediului suplimentar plătit de 7 zile calendaristice prevăzut pentru funcţiile de Dădacă, ajutor de educator” stipulate în punctul nr.7 al Anexei nr.2, din Convenţia Colectivă de muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020, cu  modificările anterioare (Acordul adiţional nr.2 din 26 mai 2017), Direcţia Generală Educaţiei Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău, reprezentată de către Viorica Nagrei, Şef adjunct şi Consiliul mun.Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, reprezentat de către Maria Sîrbu, Preşedinte, în temeiul prevederilor punctului nr.43 al Convenţiei Colective de muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020 „Dreptul la interpretarea şi comentarea clauzelor Convenţiei colective aparţine părţilor semnatare prin consens” vin cu următoarea interpretare:

concediul suplimentar plătit cu durata de 7 zile calendaristice pentru funcţiile de Dădacă, Ajutor de educator se acordă şi pentru anul de studii 2016-2017.

INTERPRETAREA

16.06.2017     Explicaţia Ministerului Educaţiei privind (re)tarifierea cadrelor didactice vizând volumul suplimentar de ore.

Stimaţi colegi, în rezultatul multiplelor adresări parvenite de la membrii de sindicat vizând retarifierea pentru volumul suplimentar de ore aprobat prin Ordinul nr.951 din 10.11.2016 al Ministerul Educaţiei şi adresarea Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei către Minister, Vă aducem la cunoştinţă explicaţia Ministerului Educaţiei din 15.06.2017. Citat: "Modificările operate se referă doar la cadrele didactice conform anexelor din ordinele nr.31 din 25.01.2017 şi nr.151 din 21.03.2017"

1. Explicaţia Ministerului Educaţiei din 15.06.2017 adresată Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

2. Explicaţia Ministerului Educaţiei din 15.06.2017 adresată Organelor locale de specialitate

08.06.2017  Scrisoarea in sustinerea dnei M. Mateciuc, presedintele CR Leova al FSES, care are nevoie de ajutorul nostru

Dragi colegi, apelăm la susţinerea dnei Mateciuc, pe măsura posibilităţilor, în lupta pentru sănătatea nepoatei.

Mulţumim mult.

SCRISOAREA ataşată.

05.06.2017  ATENŢIE.     Acord adiţional pentru completarea şi modificarea Convenţiei Colective de Muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020.

 

Stimaţi membri de sindicat.

 

Pe data de 26 mai 2017, la nivel municipal, a fost semnat Acordul adiţional nr. 2 dintre DGETS şi Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ, pentru completarea şi modificarea Convenţiei Colective de Muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020.

 

Prezentul acord prevede:

- reglementarea acordării concediului paternal de 14 zile calendaristice pentru tatăl copilului nou-născut în primele 56 de zile de la naşterea copilului;

- posibilitatea desfăşurării activităţii didactice în timpul orelor de program, inclusiv pentru personalul contractual din cadrul DGETS, Direcţiilor Educaţie din sectoare);

- acordarea concediului suplimentar plătit pentru funcţiile de "dădacă, ajutor de educator", exprimat în 7 zile calendaristice.

 

Acord adiţional nr.2

31.05.2017

Stimaţi pedagogi,dragi elevi şi absolvenţi!

“Ultimul sunet’”al anului şcolar este o sărbătoare pentru toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice.Încheierea anului şcolar este o zi aşteptată,plină de emoţii,bucurii şi speranţe pentru cei care vor păşi în lumea mare. Este o zi care ne permite să facem bilanţul unui an de noi împliniri profesionale şi vocaţionale.

Distinse cadre didactice!

Aveţi o misiune fără de preţ – de a semăna lumină, adevăr şi înţelepciune. Zi de zi, prin muncă şi dăruire de sine,formaţi oameni inteligenţi, descoperiţi comorile din inimile copiilor şi le scoateţi, cu măiestrie, la suprafaţă. Dumneavoastră sunteţi cei care influenţaţi destinele copiilor, care contribuiţi la formarea viitorului ţării noastre.

Din numele C.m.C al SEŞ şi al meu personal , vă felicit cu finele anului şcolar şi vă urez sănătate,bucurii,împliniri Dumneavoastră şi familiilor Dumneavoastră , putere de muncă şi perseverenţă în realizarea nobilelor sarcini pe care vi le-aţi asumat.

Iar Absolvenţilor le doresc succese mari la examene, energie ca să depăşească orice obstacol, dragoste pentru carte, apreciere pentru părinţi şi respect pentru profesori. Urmează vacanţa cea mare. Să vă bucuraţi din plin de fiecare clipă şi să reveniţi la 1 septembrie cu dorinţă şi sete de carte.

 

Maria Sîrbu,

Preşedintele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ

26.05.2017  Masă rotundă                Conceptul sistemului de remunerare în bază de performanţă

Consiliul mun. Chişinău al Sindicatului Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei de comun cu Consiliul General al FSEŞ, a organizat pe data de 24 mai 2017, în incinta Institutului Muncii, Masa rotundă cu genericul „Sistemul de remunerare în bază de performanţă al cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţământ general ”.

În calitate de moderator a fost desemnată d-na Sîrbu Maria – Preşedinte al Consiliului mun. Chişinău al FSEŞ, cu participarea dnei Nadejda Lavric – Vicepreşedintele Consiliului General al FSEŞ.

Obiectivul propus: Identificarea propunerilor la proiectul sistemului de remunerare în bază de performanţă al cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţământ general.

Am avut onoarea să fim asistaţi de următorii invitaţi: dna Cernei Elena – vice ministrul Educaţiei al R.M. şi d-na Caciuc Lucia –Consilierul al Primarului General pe probleme sociale, preşedintele comitetului sindical al LT „ Hyperion”, dna Zastavneţchi Olga – Şeful Secţiei Resurse Umane din cadrul DGETS, dna Pşeneac Vera – Şeful Centrului metodic municipal.

La dezbateri au participat managerii instituţiilor educaţionale, reprezentanţii DGETS, preşedinţii organelor sindicale de nivelul I, cadre didactice.

D-na Elena Cernei, Vice-ministrul Educaţiei a adus la cunoştinţă unele modificări la Proiect:

Conceptul salarizării cadrelor didactice 

Conceptul salarizării pentru manageri

În urma analizei proiectului/conceptului de remunerare în bază de performanţă, participanţii la masa rotundă au propus:

1.      Prelungirea termenului de analiză a Conceptului propus de salarizare

2.      Majorarea salariului de bază pentru cadrele didactice

3.      Să fie stipulate surse suplimentare de salarizare pentru personalul auxiliar

4.      Simplificarea evaluărilor propuse pentru Directori şi cadre didactice

5.      Eliminarea discordanţelor cu legislaţia în vigoare

Avem speranţa că prin intermediul acestei mese rotunde, să fie analizate şi puse în aplicare propunerile prezentate de către participanţi, pentru a oferi schimbări îndrăzneţe şi în beneficiul cadrelor didactice. 

La finele şedinţei, dna Lavric Nadejda  - vice preşedinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei a prezentat

 Acordul Adiţional la Convenţia Colectivă de ramură, semnată de Ministerul Educaţiei şi Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din 25.04.2017

 

 

29.04.2017   ATENŢIE     Şedinţa extinsă a activului sindical pe data de 4 mai 2017

 Consiliul mun.Chişinău invită toţi preşedinţii organelor sindicale primare la şedinţa extinsă a activului sindical pe

Data4 mai 2017,

Localul: DGETS, Sala de şedinţe

Ora: 15.00

 

mun.Chişinău

 

Statistica referitor la procesele verbale prezentate privind participarea / neparticiparea  la Greva din 5 mai 2017

 

-         Numărul total de instituţii: 326

-         Numărul total al membrilor de sindicat: 16004

 

Data

Pro/ instituţii

Pro/membri de sindicat

Împotrivă instituţii

Nu au prezentat extrase

27.04

115

4480

31

180

35.27 %

28 %

 

55,22 %

28.04

116

4512

34

176

35.59 %

28.25 %

 

53,99 %

 

Comentariu:

- Stimaţi membri ai Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din mun.Chişinău, greva generală preconizată pentru 5 mai 2017 se amână din diferite motive, inclusiv de procentajul acumulat insuficient. (vezi tabelul de sus).

- Ţinând cont de rezultatele acumulate pentru toată republica, şedinţa în plen din 28 aprilie 2017 a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei a aprobat Hotărârea pe care o accesaţi mai jos.

- Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ remarcă cu regret că, ţinând cont de unele situaţii obiective şi subiective, trezeşte nedumerire faptul de neprezentare a proceselor verbale de la un număr impunător (53,99 %) de instituţii (176) educaţionale din municipiu.

28.04.2017   Hotărârea Plenarei Consiliului General al FSEŞ
18.04.2017     Şedinţa extinsă a activului sindical

Pe data de 18 aprilie curent, în cadrul DGETS, s-a desfăşurat şedinţa extinsă a activului sindical.

 

Adunarea a fost condusă de dna Maria Sîrbu - Preşedintele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ.

Au fost prezenţi următorii invitaţi: dna Nadejda Lavric, Vicepreşedintele Consiliului General al FSEŞ, dna Elena Cernei, Viceministrul Educaţiei, dl Valentin Crudu, Şeful  Direcţiei învăţămînt preuniversitar a Ministerului Educaţiei.

 

Invitaţii de la Ministerul Educaţiei au prezentat informaţii despre reformele din educaţie şi au răspuns la intrebările parvenite din sală.

Dna Elena Cernei, Viceministrul Educaţiei, membrul Comisiei de negocieri a accentuat eforturile depuse de Guvernul RM privind revendicările salariale inaintate, cu continuarea negocierilor.

Dna Maria Sîrbu şi dna Nadejda Lavric au specificat detaliat procedura obligatorie de declanşare a acţiunilor de protest la nivel de unitate.

 

Rugăm liderii sindicali să explice membrilor de sindicat prevederile legale stabilite de Codul Muncii al RM:

 

Art.363

Organizarea grevei la nivel de unitate
(1) Înainte de declanşarea grevei în unitate, respectarea procedurii de conciliere (art.359) este obligatorie.
(2) Reprezentanţii salariaţilor exprimă interesele salariaţilor aflaţi în grevă în relaţiile cu angajatorul, patronatele, autorităţile publice centrale şi locale, precum şi în instanţele de judecată, în cazul procedurilor civile şi penale.
(3) Salariaţii aflaţi în grevă, în comun cu angajatorul, au obligaţia, pe durata grevei, să protejeze bunurile unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a căror oprire ar putea pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau ar putea cauza prejudicii irecuperabile unităţii.
(4) Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrîns să participe la grevă.
(5) Dacă condiţiile tehnologice, de securitate şi igienă a muncii o permit, salariaţii care nu participă la grevă îşi pot continua activitatea la locul lor de muncă.
(6) Pe durata grevei angajatorul nu poate fi împiedicat să-şi desfăşoare activitatea de către salariaţii aflaţi în grevă.
(7) Angajatorul nu poate angaja persoane care să-i înlocuiască pe salariaţii aflaţi în grevă.
(8) Participarea la grevă sau organizarea ei cu respectarea prevederilor prezentului cod nu constituie o încălcare a obligaţiilor de muncă şi nu poate avea consecinţe negative pentru salariaţii aflaţi în grevă.
(9) Pe durata grevei salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din contractul individual şi cel colectiv de muncă, din convenţiile colective, precum şi din prezentul cod, cu excepţia drepturilor salariale.

 

MATERIALELE pentru Organizaţia sindicală primară:

 

Extrasul si copia Hotaririi de participare sau neparticipare cu semnaturi se remite Consiliului mun.Chisinau pina pe 26 aprilie, ora 15.00

 

1. Prevederile Codului Muncii

2. Hotărârea Consiliul General al FSEŞ

3. Procedura de declanşare a acţiunilor de protest obligatorie pentru organele sindicale primare

 

30.03.2017   5 aprilie 2017 - MARŞ de protest de amploare

În contextul hotărârii Biroului Executiv nr.17 din 15 martie 2017, şi dat fiind lipsa unor reacţii constructive din partea

Guvernului R. Moldova, la revendicările adresate de către FSEŞ

 

Consiliul General al  FSEŞ

H O T Ă R Ă Ş T E :

1.     A organiza un marş de protest pe data de 5 aprilie 2017 cu participarea tuturor organelor sindicale afiliate FSEŞ. Traseul marşului: pornirea la ora 14.00 din piaţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pe bulevardul Ştefan cel Mare, oprire în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Marşul va finaliza cu un miting de protest.

2.     A solicita, şi în continuare, susţinerea şi suportul CNSM şi a organelor sindicale naţional ramurale.

 

 

 

Solicităm instituţiilor din mun.Chişinău asigurarea participării la

 

MARŞUL de protest

 

5 aprile (miercuri) 2017 la ora 13.30 ,

ne întrunim în faţa Academiei de Ştiinţe a RM (Bd. Ştefan cel Mare, 1, Hotelul "Chişinău")

 

Marşul se va finaliza cu un miting de protest în Piaţa Marii Adunări Naţionale cu aprobarea deciziei finale de către toţi participanţii.

 

Participă angajaţii care nu sunt încadraţi în activitatea educaţională -- fără a întrerupe procesul educativ.

 

23.03.2017   Pichetarea Parlamentului RM

Peste 2000 de angajaţi ai sistemului educaţional municipal au participat la pichetarea Parlamentului RM.

 

Suntem profund indignaţi de atitudinea guvernanţilor referitor la nivelul de salarizare din învăţământ.

Am înaintat cerinţe salariale reale şi strict necesare.

Demnitarii nu le-au luat în vedere.

Considerăm suplimentul de 100 lei propus o batjocură.

 

În cazul nesoluţionării urgente a revendicărilor salariale, toţi participanţii au fost solidari în intenţia

de a declanşa acţiuni de protest în masă.

 

 

 

 

20.03.2017     ATENŢIE membrilor de sindicat din mun.Chişinău

Pichetarea Parlamentului Republicii Moldova -- 23 martie 2017

Stimaţi membri ai Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din mun.Chişinău,


astăzi, 20.03.2017, Biroul Excutiv a decis continuarea actiunilor de protest suspendate dupa cum urmeaza:

-  23.03.2017, ora 14.00, pichetarea Parlamentului RM de catre CM Chisinau al FSES
-  24.03.2017, ora 14.00, pichetarea Guvernului RM de catre Universitati,Colegii, CET-uri, CT Chisinau al FSES
-  28.03.2017, ora 10.30, pichetarea Guvernului RM de catre raioanele care nu au participat la pichetare in ianuarie

La sedinta in plen din 29 martie se va discuta despre pasii urmatori, eventual, organizarea unui mars de protest masiv pe data de 5 aprilie 2016.

 

Solicităm instituţiilor din mun.Chişinău asigurarea participării la

Pichetarea Parlamentului RM

pe data de 23 martie (joi) 2017 la ora 13.30 , ne întrunim în faţa Palatului Republicii

 

Participă angajaţii care nu sunt încadraţi în activitatea educaţională -- fără a întrerupe procesul educativ.

 

15.03.2017   

Reluarea acţiunilor de protest suspendate la 17 ianuarie 2017.

Termenele şi forma acţiunilor de protest vor fi stabilite de Biroul executiv după şedinţa Comisiei de negocieri din 17 martie 2017.

În atenţia membrilor Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei publicăm integral textul Hotărârii Şedinţei desfăşurate a Consiliului General al FSEŞ.

 

Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

din Republica Moldova

 

HOTĂRÎRE

  15 martie 2017                                                                          m.Chişinău

   

 

Cu privire la  acţiunile FSEŞ ca rezultat al întreruperii

negocierilor cu Guvernul Republicii Moldova

 întru soluţionarea revendicărilor FSEŞ

 

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei a înaintat Guvernului, în luna octombrie 2016, următoarele revendicări:

1.     Egalarea salariului pentru categoria I de salarizare a RTU cu mărimea minimului de existenţă, începând cu 1 ianuarie 2017.

2.     Majorarea salariului de funcţie al personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%, începând cu 1 ianuarie 2017.

3.     Majorarea indemnizaţiilor unice acordate tinerilor specialişti din ramură, la plasarea în câmpul muncii, stabilindu-le în mărime de 50 mii lei (studii medii speciale) şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).

4.     Reducerea, începând cu 01.01.2017, a normei didactice pentru tinerii specialişti, în primii 3 ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie.

5.     Recalcularea anuală, necondiţionată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii.

6.     Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

 

În rezultatul acţiunilor de protest din 17 ianuarie 2017, în scopul  negocierii şi identificării căilor de soluţionare a revendicărilor FSEŞ, Guvernul RM a invitat reprezentanţii FSEŞ la dialog. A fost creată Comisia de negocieri, formată din reprezentanţii FSEŞ şi ai Guvernului. În rezultatul demarării negocierilor, FSEŞ a decis suspendarea acţiunilor de protest pe parcursul acestora, pentru o perioadă de două luni.  

Astfel, în perioada 17 ianuarie – 07 februarie 2017 au avut loc 4 şedinţe ale Comisiei de negocieri. În urma discuţiilor purtate, au fost agreate unele soluţii propuse de Guvern şi anume: 

       Revendicarea nr.3: Prin Hotărârea Guvernului nr.36 din 30.01.2017 a fost majorată indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior , de la 30 la 45 mii lei şi post-secundar pedagogic - de la 24 la 36 mii lei. De majorare vor beneficia 1299 de tineri specialişti.

      Revendicarea nr.4: Prin Hotărârea Guvernului nr.118 din 2.03.2017 a fost redusă la 75% norma didactică pentru un salariu de funcţie în primii 3 ani de activitate pedagogică a cadrelor didactice - tineri specialişti, în conformitate cu art.134 al.7 din Codul Educaţiei. În acest scop, în anul curent vor fi alocate 18,3 mln.lei.

      Revednicarea nr.6: Prin Hotărârea Guvernului nr.1284 din 29.11.2016,  bursele studenţilor s-au majorat cu 10% cu începere din 01.09.2016 şi prin Hotărârea nr.38 din 30.01.2017 -  cu 10% , cu începere din 01.01.2017.

La şedinţa Comisiei de negocieri din 7 februarie partea guvernamentală a cerut un termen de o lună în scopul elaborării de către ministerele de resort a propunerilor concrete de majorare a salariului pentru prima categorie de salarizare din RTU. Astfel, la şedinţa Comisiei din 10 martie 2017, partea guvernamentală a venit cu următoarea propunere: „Angajații instituțiilor de învățămînt preuniversitar, inclusiv din școlile sportive, precum și angajații instituțiilor de învățămînt superior și postuniversitar finanțat de la buget, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, începînd cu 1 mai 2017, beneficiază de spor lunar la salariu de funcție (salariul tarifar) în cuantum de 100 lei.”

       Această propunere a stârnit nemulţumire şi revolta reprezentanţilor FSEŞ. Ţinând cont de faptul că argumentele sindicaliştilor nu au fost auzite de partea guvernamentală, în semn de dezacord, reprezentanţii FSEŞ au întrerupt negocierile şi au părăsit şedinţa.

Având în vedere cele expuse în raport şi propunerile parvenite în dezbateri,

Consiliul General al FSEŞ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

1.     A lua act de informaţia şi propunerile, expuse de vorbitorii la şedinţa în plen.

 

2.     A continua negocierea în scopul examinării revendicărilor înaintate Guvernului R.Moldova de FSEŞ, în baza Hotărârii Biroului executiv nr.14 din 27 decembrie 2016 cu noua componenţă a Comisiei de negocieri din partea Guvernului.

 

3.     A relua acţiunile de protest suspendate la 17 ianuarie 2017. Termenele şi forma acţiunilor de protest vor fi stabilite de Biroul executiv după şedinţa Comisiei de negocieri din 17 martie 2017.

 

4.     Monitorizarea realizării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Biroului executiv al FSEŞ.

 

 

Preşedinte                                                                          Dumitru IVANOV

 

10.03.2017    ATENŢIE

  

Comunicat de presă -- ÎNTRERUPEREA Negocierilor, Convocarea şedinţei în plen a Consiliului General al FSEŞ

Comunicat de presă

 

 În rezultatul acţiunilor de protest din 17 ianuarie 2017, organizate de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei la cerinţa membrilor de sindicat şi pentru a negocia revendicările FSEŞ, Guvernul a propus crearea unei Comisii de negocieri, formată din reprezentanţii FSEŞ şi ai Guvernului. FSEŞ a decis suspendarea acţiunilor de protest pe parcursul negocierilor, pentru o perioadă de 2 luni.

Astfel, în perioada 17 ianuarie - 10 martie 2017, inclusiv, au avut loc 4 şedinţe ale Comisiei de negocieri. În urma discuţiilor purtate, au fost agreate unele soluţii propuse de Guvern.  Totodată, la solicitarea părţii guvernamentale, FSEŞ a acceptat termenul de o lună, în scopul identificării surselor pentru majorarea salariilor angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice.  

Astăzi, la 10 martie 2017, partea guvernamentală a venit cu următoarea propunere – majorarea salariului pentru categoriile 1-6 ale Reţelei tarifare unice cu 10%. Această propunere a stârnit nemulţumire şi revoltă din partea reprezentanţilor FSEŞ.

Ţinând cont de faptul că argumentele reprezentanţilor FSEŞ nu au fost auzite de partea guvernamentală, în semn de dezacord, reprezentanţii FSEŞ au întrerupt negocierile şi au părăsit şedinţa.

Comisia din partea Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei a propus convocarea şedinţei în plen a Consiliului General al FSEŞ pe data de 15 martie, curent (Casa Sindicatelor, sala et.1, ora 10.00), cu invitarea dlui Pavel Filip, prim-ministru, dnei Corina Fusu, ministru al educaţiei, şi a membrilor Comisiei de negocieri. Şedinţa în plen va lua decizia cu privire la acţiunile ulterioare ale FSEŞ.

 

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei, care întruneşte cca 115 mii membri de sindicat, a înaintat Guvernului, în luna octombrie 2016, următoarele revendicări:

 

1.     Egalarea salariului pentru categoria I de salarizare a RTU cu mărimea minimului de existenţă, începând cu 1 ianuarie 2017.

2.     Majorarea salariului de funcţie al personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%, începând cu 1 ianuarie 2017.

3.     Majorarea indemnizaţiilor unice acordate tinerilor specialişti din ramură, la plasarea în câmpul muncii, stabilindu-le în mărime de 50 mii lei (studii medii speciale) şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).

4.     Reducerea, începând cu 01.01.2017, a normei didactice pentru tinerii specialişti, în primii 3 ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie.

5.     Recalcularea anuală, necondiţionată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii.

6.     Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

 

07.03.2017

 

Stimate Doamne !!!

 

În numele Consiliului mun. Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

Vă aduc sincere felicitări cu prilejul sărbătorii de 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii.

Fie ca această primăvară să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale.

 

Vă doresc un 8 martie cât mai frumos.

 

Să fiţi mereu apreciate, iubite, iar pacea şi înţelepciunea să domine

mereu în sufletele şi familiile Dumneavoastră.

 

Apoi, se ştie că poeţii,

În orice strofă şi cuvânt,

Cântau, ca pe-o regină a vieţii

Femeia – darul cel mai sfânt.

 

 

Preşedintele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ                                          Maria Sîrbu

 

 

P.S. 

Vă amintim, că conform Convenţiei Colective de muncă nivel municipal (2016-2020), capitolul IV (6), în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare prevăzute în art.111 din CM al RM, durata muncii personalului în aceste zile se reduce cu 2 (două) ore, inclusiv în cazurile când ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost transferată în altă zi.

 

Prevederea respectivă este valabilă numai pentru membrii Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.

 

 

 

08.02.2017     Mersul negocierilor pe marginea revendicărilor înaintate.

Federația Sindicală a Educației și Științei din Moldova se pronunță pentru acțiuni rapide de soluţionare a revendicărilor salariale.

Comisia de negocieri din partea Guvernului şi a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei s-a întrunit ieri, 07.02.2017, într-o nouă şedinţă pentru a examina solicitările înaintate anterior autorităţilor.

Dialogul s-a referit la noul concept de salarizare a angajaţilor din sistemul educaţional, care urmează să fie elaborat în urma unei analize complexe a situaţiei curente din sistem şi a resurselor financiare disponibile. Astfel, s-a convenit că grupul de lucru interministerial va elabora, timp de o lună, propuneri concrete privind salariile primei categorii de salarizare și va continua, în conformitate cu prevederile dispoziției Prim-ministrului, să identifice posibilităţile de majorare a salariului pentru toate categoriile de angajaţi din sistemul educaţional.

Totodată, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au menţionat că este în proces de elaborare o nouă metodologie de salarizare a cadrelor didactice, în baza performanțelor obţinute.

În context, vicepremierul Gheorghe Brega a reiterat deschiderea Guvernului pentru identificarea soluțiilor optime și rapide în vederea majorării salariilor pentru personalul didactic, non-didactic și personalul auxiliar.

La rândul său, Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Moldova, Dumitru Ivanov, s-a pronunțat pentru acțiuni rapide de susținere a salariaților, luând în considerație situația dificilă a categoriilor vizate.

 

31.01.2017   Retrospectiva instruirilor şi petrecerii atelierelor metodico-practice cu tematica "Securitatea şi Sănătatea în Muncă"

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ, în colaborare cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Consiliul General al FSEŞ şi Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, DGETS şi DE din sectoarele mun.Chişinău a organizat şi petrecut 2 instruiri, 2 seminare şi 2 ateliere metodico-practice cu tematica "Securitatea şi Sănătatea în muncă":

- 10 şi 11 noiembrie 2016, Institutul Muncii - 60 persoane cu certificare;

- 14 şi 19 decembrie 2016, CNSM - 207 persoane;

- 30 şi 31 ianuarie 2017, LIMPS şi IPLT "S.Haret" - 44 persoane.

Total 311 persoane - Directorii de instituţii, persoanele desemnate pentru SSM din instituţii, economiştii, contabilii şi inginerii pe protecţia muncii din cadrul DGETS, Direcţiilor educaţie de sectoare.

Subiectele abordate:

-          Cadrul juridic general al activităţii de securitate şi sănătate în muncă. Noile reglementări şi cerinţe legale minime în domeniul SSM

-          Managementul activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM)

-          Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM

-          Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

-          Factorii de risc profesional

-          Evaluarea şi prevenirea riscurilor profesionale

-          Evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă

-          Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă 

Scopul propus a fost elaborarea actelor referitor la prevederile legale ce ţin de Securitatea şi Sănătatea în Muncă, inclusiv evaluarea condiţiilor de muncă care ar permite stabilirea sporurilor de compensare.

În calitate de responsabili au fost prezenţi dna Maria Sîrbu- Preşedintele CmC al FSEŞ, Oleg Ivanov - Vicepreşedintele CmC al FSEŞ, în calitate de formatori: Elena Carchilan-şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Vasile Siloci-inspector superior al  Inspectoratului Muncii al Sindicatelor.

 

Pe parcursul instruirilor am fost onoraţi de prezenţa dlui Dumitru Ivanov-Preşedintele CG al FSEŞ, Lucia Caciuc-Consilierul Primarului General pe probleme sociale, reprezentanţii Direcţiei Generale Finanţe a Primăriei mun.Chişinău.

 

Participanţii s-au familiarizat cu cadrul legal al activităţii de securitate şi sănătate în muncă, managementul activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM, instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, factorii de risc profesional, evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă.

 

Aducem sincere mulţumiri pentru receptivitate şi colaborare eficientă dlui Oleg Budza, Preşedintele CNSM, dlui Mihail Hîncu, Vicepreşedintele CNSM, dlui Sergiu Sainciuc, Vicepreşedintele CNSM, dlui Dumitru Ivanov, Preşedintele FSEŞ, dnei Elena Carchilan, Şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, dlui Vasile Siloci, Inspector superior al IMS.

Cu deosebită consideraţie mulţumim Primarului General al mun.Chişinău dlui Dorin Chirtoacă, dnei Lucia Caciuc, Consilierul Primarului General pe probleme sociale, Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport în persoana dlui Alexandru Fleaş, Şefii Direcţiilor Educaţie din sectoarele mun.Chişinău, gazdelor: Institutul Muncii, dnei Maria Gabuja, Directorul LIMPS, dlui Victor Ambroci, Directorul IPLT "S.Haret".

 

 

17.01.2017   ATENŢIE   -- SISTAREA (Întreruperea/Suspendarea) Acţiunilor de protest pe perioada negocierilor

Stimaţi membri de sindicat,

 

Dat fiind faptul că pe 17 ianuarie au demarat negocierile oficiale (I rundă),

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei suspendă/sistează temporar

Acţiunile de protest .

 

 

 

Procesul verbal.

 

Vineri va avea loc următoarea runda de negocieri. Mulţumim mult celor care au fost astăzi în piaţă în pofida tuturor impedimentelor de ordin fizic si moral. Ne cerem scuze pentru unele deficiente de organizare. Data viitoare o sa le luam in considerare pentru a nu le repeta.

 

 

Rezultatele fiecărei runde de negocieri vor fi aduse la cunoştinţa membrilor Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei prin intermediul mass-media şi paginii prezente.

 

Consiliul mun.Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei Vă mulţumeşte foarte mult pentru susţinere şi receptivitate.

 

Rugăm să nu Vă lăsaţi pradă provocărilor şi informaţiilor false.

 

Suntem fermi în soluţionarea revendicărilor în temenii cei mai restrânşi, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

 

Multă sănătate şi Doamne ajută !

30.12.2016   Acţiuni de protest - Pichetarea Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova

În atenţia membrilor de sindicat din  sistemul

educaţional municipal Chişinău.

 

Consiliul mun.Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei vine cu prezenta către membrii de sindicat din mun.Chişinău.

 

Pentru angajaţii din ramura educaţiei, salariul constituie unica sursă de venit, bunăstarea depinzând în totalitate de puterea de cumpărare a acestuia, care este în scădere continuă.

Nivelul de remunerare a personalului din unităţi se află sub nivelul mediu înregistrat pe economie. Mai mult de 40 la sută din salariu îl constituie munca suplimentară – volumul de lucru mărit, activitatea prin cumul, în condiţii nocive, pe timp de noapte, etc.

Salariul de funcţie real a cadrelor didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar la moment constituie doar 57% salariul mediu pe economia naţională, al contabililor, personalului de deservire, medical, bibliotecarilor, angajaţilor direcţiilor de învăţământ – 1000 – 2430 lei. O bună parte din aceşti salariaţi sunt remuneraţi sub nivelul minim de existenţă.

Tinerii specialişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate, ţinând cont de neatractivitatea profesiei, nu-şi doresc existenţă la limita supravieţuirii – fapt ce duce la insuficienţă de cadre necesare în sistem.

 

Vorbim, ne dorim  „asigurarea calităţii” – termen care se foloseşte pretutindeni.

Angajaţii învăţământului din m.Chişinău susţin reformele şi parcursul european al Republicii Moldova, dar…

Reformele nu pot fi implementate parţial, fără ajustare la condiţiile şi realităţile din sistem.

Specificând obligaţiuni şi cerinţe faţă de angajaţii din educaţie este strict necesar de creat condiţii şi posibilităţi de realizare.

Să nu uităm că orice modificare este realizată de către personalul calificat din sistemul educaţional.

Altfel, reformarea sistemului va eşua din start.

 

La nenumăratele adresări, solicitări şi cereri insistente de majorări salariale către organele publice centrale primim răspunsuri similare – „nu este posibilitatea identificării surselor financiare”. Este o atârnare batjocoritoare faţă de cei care formează viitorul Republicii Moldova. Demnitarii au uitat cine le-a pus peniţa în mână, i-a ghidat în viaţă, i-a format ca personalitate….

Din aceste considerente, ţinând cont de starea deplorabilă a angajaţilor din învăţământ, provocată de finanţarea critic insuficientă a instituţiilor educaţionale şi condiţiile socio-economice precare, ca urmare a creşterii considerabile a preţurilor la alimente, medicamente şi servicii,

 

Biroului Executiv al Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din 27 decembrie 2016 (Hotărârea nr.14) şi Biroului Executiv din 29 decembrie 2016 (Hotărârea nr.3) al Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ au

HOTĂRÎT:

 

A declanşa, în perioada 17 – 20 ianuarie 2017, o acţiune de protest în formă de pichetare a Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova.

 

 

 1. HOTÂRÎREA Borului Executiv al FSEŞ  

 2. Revendicările înaintate

 

ATENŢIE !!!

 

 1. Conform repartizării participanţilor la pichetare, municipiul Chişinău participă la pichetarea Guvernului RM pe data de 20 ianuarie 2017;

 2. Locul adunării – Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova – str. 31 August, 129, ora – 9.30;

 3. Preşedinţii organelor sindicale primare au obligaţia de a asigura participarea la pichetare a unui număr de 6 – 15 persoane în dependenţă de numărul de angajaţi;

 4. Liderii sindicali prezintă lista participanţilor pentru înregistrare angajaţilor Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ la faţa locului;

 5. Rugăm confirmarea prezenţei la pichetare până pe data de 9 ianuarie la telefoanele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ – (022) 235358, (022) 235359.

 

27.12.2016  LA MULŢI ANI !!!

Acum ca roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor

de nea întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi.

Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă.

Trecerea dintre ani este asemenea unei porţi.

Să treceţi prin această poartă luând în noul an doar lucrurile şi gândurile bune.

Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese.

La mulţi ani!

 

12.10.2016          AVIZ   Liderilor sindicali

Stimaţi Lideri  ai organelor sindicale primare,

Consiliul mun.Chişinău al SEŞ solicită prezentarea (prin telefon sau Email) a ofertelor de solicitare a procurării cadourilor de Anul Nou.

Data limită, cu nominalizarea Instituţiei şi cantitatăţii cadourilor, este de 10 noiembrie 2016. 

10.10.2016  APELUL activului Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din 3 octombrie 2016.

 

APEL

 

Guvernului  Republicii Moldova

Parlamentului  Republicii Moldova

Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

 

Noi, participanţii la şedinţa  activului Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, suntem profund îngrijoraţi de starea precară a angajaţilor din ramură.

Finanţarea insuficientă a instituţiilor educaţionale de toate nivelurile, optimizările nesfîrşite, salarizarea sub orice nivel a cadrelor didactice şi nondidactice,  toate acestea creează o atmosferă tensionată în colectivele de muncă, diminuează catastrofal atractivitatea profesiei de pedagog şi a ramurii în ansamblu.

Totalizând opiniile cadrelor didactice, exprimate la conferinţele din august,  evidenţiem un şir de revendicări, care se impun imperios, dacă nu ne dorim distrugerea ramurii educaţiei.

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei consideră aceste revendicări de mare importanţă, care necesită o soluţionare urgentă. 

Cerem soluţionarea urgentă a următoarelor revendicări:

1.           Instituirea unui salariu minim unic pe ţară pentru prima perioadă echivalent cu cuantumul celui din sectorul real, începând cu 01 ianuarie 2017.

2.           Majorarea urgentă a salariului pentru categoria I de  salarizare a RTU cu cel puţin 20%,  începând cu 1 octombrie 2016.

3.           Elaborarea cât mai urgentă a unei noi legi de salarizare conform principiului performanţelor în educaţie.

4.           Majorarea salariilor existente ale cadrelor didactice în învăţământ cu 50%, începând cu 01 ianuarie 2017.  

5.           Majorarea indemnizaţiei unice acordate tinerilor specialişti la plasare în câmpul muncii, prin repartizarea Ministerului Educaţiei, până la 50 mii lei (studii medii speciale), şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).

6.           Elaborarea unei metodologii de punere în aplicaţie a articolelor 55 şi 134 (p.p. 4, 7,8) ale Codului Educaţiei.

7.           Urgentarea trecerii la  autogestiune financiară a instituţiilor preşcolare după principiul per copil.

8.           Reformarea fundamentală a sistemului de pensionare prin echivalarea formulei de calcul a pensiei pentru toate categoriile de angajaţi, recalcularea pensiei pentru pensionarii angajaţi în câmpul muncii.

9.           Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20%, începând cu 01.01.2017.

 

În cazul nesoluţionării acestor revendicări, organele sindicale îşi asumă dreptul la diferite forme de protest, inclusiv la grevă generală. 

 

3.10.2016                                                                                       Mun. Chişinău

 

În numele participanţilor la întrunire,

 

Dumitru IVANOV,

preşedinte 

 

04.10.2016 Urări de "Ziua lucrătorului din învăţământ"

Dragi Colegi !!!

În acest semnificativ început de brumar, aureolat de sclipirea uluitoare a dăruirii devotamentului şi demnităţii proverbiale a Dascălului, în numele Consiliului mun. Chişinău al SEŞ şi al meu personal, Vă doresc multă sănătate, inspiraţie, noi forţe de creaţie, rezistenţă în faţa tuturor încercărilor, ani mulţi de făurire şi perseverenţă!

Ogorul creativităţii pe care îl brăzdaţi prin munca de zi cu zi  să-l semănaţi cu idei inovatoare şi proiecte aducătoare de rod. Fie ca de la lumina inimii Dumneavoastră să crească şi să se încălzească multe generaţii în devenire. Fiind  modele pentru copii astăzi, să plăsmuiţi modelele de viitor pentru întreaga R.Moldova.

Cu mult respect pentru Dvs, Preşedintele Consiliului mun.Chisinău al SEŞ            

                                                                                                       Sîrbu  Maria   

13.09.2016 Modificarea HG nr.801 din 20.07.2007--Calcularea vechimii în muncă pentru profesii de muncitori.

La iniţiativa Consiliului mun.Chişinău al SEŞ, cu suportul dlui Sergiu Sainciuc - Vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pe data de 14 septembrie 2016 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.1047 care modifică HG nr.801 din 20.07.2007.

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366689

Extras din Nota informativă prezentată de dna Stela Grigoraş - Ministrul Muncii, PSF:

" Modificarea menţionată permite ca la calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului muncitorilor să fie luată în consideraţie perioada de muncă în alte unităţi, în diverse funcţii (profesii) deţinerea cărora era legată de profilul de activitate în instituţia respectivă."

 

Ţinem să mulţumim persoanelor şi autorităţilor implicate întru eliminarea discrepanţei în aplicarea uniformă a legislaţiei în vigoare.

13.09.2016 Cu privire la chiria manualelor pentru cadrele didactice.

În rezultatul multiplelor adresări către Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ referitor la presupusa chirie a manualelor pentru cadrele didactice, comunicăm următoarele:

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ, înclusiv prin demersul adresat ME, a solicitat explicaţia prevederilor HG nr. 876 din 22.12.2015 "Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor" la capitolul posibilităţii chiriei manualelor pentru cadrele didactice.

În rezultatul discuţiilor cu persoane responsabile din cadrul Ministerului Educaţiei s-a confirmat că, plata de închiriere a manualelor pentru cadrele didactice NU va fi stabilită şi cadrele didactice se pot folosi de manuale cu titlul gratuit, în limitele stocului disponibil al instituţiei.

12.09.2016 Ajustarea salariilor pentru cadrelel didactice--majorarea cu 8,6%

În scopul realizării prevederilor punctului nr.2 din Note la Anexa nr.11 la Legea 355, care prevede că salariile cadrelor didactice se reexaminează anual, pe măsura creşterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul gestionar faţă de salariul mediu al cadrelor didactice din învăţământ real atins în trimestrul IV al anului precedent, Guvernul RM pe data de 7.09.2016 a aprobat Hotărîrea nr.1028 care prevede majorarea  salariului de bază cu 8,6% , începând cu 1 septembrie 2016.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366560

Prin Hotărîrea menţionată au fost majorate "simbolic" salariile tarifare orare "înlocuiri, orele predate în timpul programului de bază" pentru personalul încadrat în activitatea didactică--Anexa nr.16 la HG nr.381 din 13 aprilie 2006.

Ţinem să menţionăm că, Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ, reprezentantul membrilor de sindicat al sistemului educaţional din mun.Chişinău, consideră "majorarea" specificată absolut insuficientă şi acţionează, conform legislaţiei în vigoare, în scopul majorării echitabile a salariilor tuturor angajaţilor.

11.07.2016  În atenţia Preşedinţilor Organelor sindicale primare

Stimaţi Preşedinţi ai Comitetelor sindicale.

Rugăm insistent verificarea biletelor şi fişelor membrilor de sindicat care vor fi verificate la "trecerea în revistă a instituţiilor de învăţământ."

La necesitate aveţi posibilitatea să le ridicaţi de la Consiliul mun.Chişinău al SEŞ.

09.06.2016   Modificări la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2016 -- vechimea în muncă pentru muncitori

Stimaţi colegi,

Prin Hotărîrea Guvernului nr.656 din 27.05.2016 "Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative", de la 1 iunie 2016 se aprobă calcularea sporului la salariu pentru vechime în muncă şi pentru angajaţii încadraţi în unităţile bugetare de profesii de muncitori. (HG nr.381 din 13.04.2006)

ACCESAŢI:

1 - Monitorul Oficial nr.151-155 din 3 iunie 2016 - scanat ---- 729--numărul actului în Monotorul Oficial

2 - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365175

27.05.2016    Rezultatele Festivalului Republican al creaţiei artistice a angajaţilor  din învăţământul preuniversitar, ediţia a XV-a. 20, 21 mai, 2016 or.Chişinău

REZULTATE

25.05.2016  ATENŢIE  Semnarea ACORDULUI ADIŢIONAL nr.1

Pe data de 25 mai curent a fost semnat Acordul adiţional nr.1 "Pentru completarea şi modificarea Convenţiei Colective de Muncă nivel municipal (mun.Chişinău) pentru anii 2016 – 2020".

Acordul modifică unele prevederi în textul Convenţiei, Anexa nr.3, completează Anexa nr.4 cu Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele,vătămătoare şi deosebit de vătămătoare din instituţiile de învăţământ din mun.Chişinău, pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, durate reduse a zilei de muncă şi concedii suplimentare plătite exprimare în zile calendaristice.

Ţinem să menţionăm că,

- Sporurile de compensare, duratele reduse a zilei de muncă şi duratele concediilor suplimentare sunt stabilite în rezultatul evaluării condiţiilor de muncă, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1335 din 10.10.2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”.

 

- Acordul intră în vigoare din ziua semnării - 25 mai 2016.

 

Acordul adiţional se regăseşte în Meniul "Legislaţie" sau poate fi descărcat AICI.

18.05.2016   ATENŢIE  

Stimaţi colegi, au parvenit modificări în Convenţia colectivă nivel naţional.

Rugăm să descărcaţi repetat Anexa n3.

 

Уважаемые коллеги, произошли изменения в Коллективном соглашении на республиканском уровне.

Просим перезагрузить Приложение №3 .

16.05.2016       AVI   modelul Contractului colectiv de muncă nivel de unitate

Stimaţi colegi,

în meniul LEGISLAŢIE  (jos) găsiţi modelul Contractului Colectiv de muncă nivel de unitate.

 

Recomandări:

- completaţi corect denumirea instituţiei unde este necesar;

- completaţi Numele, Prenumele Directorului şi Preşedintelui Organului sindical cu aplicarea ştampilelor;

- din Anexa nr.1, nr.2 alegeţi funcţiile care se referă la instituţia pentru care se încheie Contractul colectiv;

- Anexa nr.3 va fi prezentă integral;

- Anexa nr.4 va fi alcătuită peste puţin timp - după publicarea pe prezenta pagină a listei locurilor de muncă evaluate

- Anexa nr.5 conţine Regulamentul care se aplică pentru instituţia respectivă.

 

5 mai 2016      AVIZ    pentru preşedinţii organelor sindicale primare

Se invită liderii sindicali organelor sindicale primare (12 mai) le şedinţa cu tematica "Prevederile Convenţiei Colective de Muncă. Negocierea şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate."

Data: 12 mai 2016

Localul: Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", sala festivă

Ora: 15-00

Adresa: str.Bucureşti, 64

3 mai 2016       AVIZ    Invitaţie pentru premianţii etapei municipale a Festivalului republican al creaţiei artistice

 

Consiliul mun.Chişinău al SEŞ şi DGETS invită pe data de 5 mai învingătorii etapei municipale a Festivalului republican al creaţiei artistice pentru înmânarea diplomelor şi premiilor prevăzute de regulament.

Atenţie !!!

Învingătorii la genurile individuale se prezintă personal, iar pentru genurile colective (ansambluri....) se invită numai un (unul) reprezentant.

Premianţii şi reprezentaţii se prezintă cu buletinele de identitate.

 

Adresa: srt. A.Corobceanu, 26,  

ora 11-00,

data: 5 mai 2015

 

 

Învierea Domnului sa va aducă armonie in casa si in gând,

împăcare si regăsirea înţelepciunii in sânul familiei.

Hristos a înviat!

 

22 aprilie 2016        AVIZ     Semnarea Convenţiei Colective de Muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020

Stimaţi colegi,

Pe data de 22 aprilie 2016, în rezultatul negocierilor iniţiate respectând legislaţia în vigoare, a fost semnată Convenţia Colectivă de Muncă (nivel municipal) pentru anii 2016-2020.

Conform prevederilor art.38 al Codului Muncii, Convenţia Colectivă de nivel teritorial (municipal) intră în vigoare din momentul semnării.

Aducem sincere mulţumiri Partenerilor sociali, Comisiei de nogocieri, angajaţilor DGETS  pentru receptivitate şi eficienţă:

dlui Dorin Chirtoacă - Primar General;

dnei Lucia Caciuc - Consilierul Primarului General al mun.Chişinău pe propblemele sociale;

dnei Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb - Director General al DGETS;

dnei Olga Zastavneţchi  - Şeful secţiei Resurse umane a DGETS;

dnei Svetlana Ignatieva - Contabil şef adjunct al Contabilităţii centralizate;

dnei Margareta Radu - Specialist principal/metodist al Secţiei analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale DGETS;

 

Varianta română a CCM (nivel municipal) în formatul PDF  o puteţi accesa AICI şi în Meniul Legislaţie

 

Foarte curând va fi disponibilă Convenţia Colectivă de Muncă nivel ramural.

 

În scurt timp preşedinţii organelor sindicale primare vor fi invitaţi pentru concretizarea aspectelor aplicării corecte a prevederilor CCM, cu o ulterioară încheiere a Contractelor Colective de Muncă la nivel de unitate.

21 aprilie 2016        Etapa municipală a Festivalului republican al creaţiei artistice

Pe data de 21 aprilie Consiliul mun.Chişinău al SEŞ şi DGETS, în incinta Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv, au organizat şi petrecut etapa municipală a Festivalului republican al creaţiei artistice a angajaţilor instituţiilor preuniversitare.

Talentul este talent - nu poate fi diminuat cu nimic în lume. Angajaţii sistemului educaţional municipal au demonstrat o creativitate superbă, o pasiune intensă şi durabilă proprie poporului nostru. Dragostea puternică faţă de artă ne permite să credem că educaţia nu poate fi distrusă în pofida "grijii" demonstrată de guvernanţi.

Ţinem să mulţumim dnei Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana - Director General, dnei Cujba Valentina - Director General adjunct, dnei Maia Grajdari - Specialist principal/metodist, juriului, prezentatoarei, participanţilor - pentru spirit în condiţiile socio-economice deloc uşoare, gazdei - Directorului LIMPS dnei Gabuja Maria pentru receptivitate şi asigurare cu cele necesare.

Lista deţinătorii locurilor premiante:

Lista premianţilor la etapa municipală

 a Festivalului Republican al creaţiei artistice – 2016

Declamatori

I.

1.Pătîrnac-Caranfil Claudia

IPLT „M.Viteazul”

300

II:

1.Fonaru Grigore

2.Răşcan Ecaterina

LIMPS

Şc.gr.226

200

200

III:

1.Matei Ala

2.Bărsan-Fedorenco Natalia

LIMPS

CCC „Luceafărul”

100

100

Menţiune

Solomiţchi Svetlana

IPLT „Al. cel Bun”

75

Solişti vocali

I.

1.Ureche Alina

2.Pilipeţchii Serghei

IPLT „M.Viteazul”

LT „C.Sibirschi”

300

300

II.

1.Cibotari Viorica

2.Iamandi Galina

3.Smirnov Valentina

4.Căpăţină Victoria

5.Petuhova Veronica

6.Bernevic Doina

7.Romanciuc Veaceslav

LIMPS

LIMPS

Gim.53

IPLT „Al. cel Bun”

LT „C.Sibirschi”

Gr.33

Gim.53

200

200

200

200

200

200

200

III.

1.Bagrii Viorel

2.Arhirii Doina

3.Buza Veaceslav

4.Bîrsan-Fedorenco Natalia

5.Paladiţa Maria

6.Imanova Tatiana

7.Pănuţă Irina

LIMPS

Gr.46

LTPA „N.Sulac”

CCC „Luceafărul”

Gr.119

CEE „Lăstărel”

Gr.1

100

100

100

100

100

100

100

Menţiune

Chiţanu Eugenia

Şc.-gr.226

75

Menţiune

Eremia Evchenia

LT „N.Leviţchi”

75

Menţiune

Polişciuc Ala

LT „N.Leviţchi”

75

Menţiune

Anghel Olga

CCC „Lucefărul”

75

Menţiune

Stîngaci Ludmila

LT „N.Iorga”

75

Menţiune

Vladco Mariana

Gr.119

75

Menţiune

Budan Viorica

Gr.119

75

Solişti instrumentişti

I.

1.Ştefărţa Veaceslav

2.Baranovschi Simion

CEE „Lăstărel”

CCC „Luceafărul”

300

300

II.

1.Scutaru Gheorghe

2.Holovenco Claudia

3.Malai Tatiana

LTPA„M.Berezovschi”

CCC „Luceafărul”

CCC „Luceafărul”

200

200

200

III.

1.Sorbală Alexei

2.Ichisşceli Vasile

LT „C.Sibirschi”

CCC „Luceafărul”

100

100

Ansambluri vocale (stil academic)

I.

IPLT „Al. cel Bun”

 

500

II.

1.Gr.33

2.Gr.225

3.Gr.160

 

400

400

400

III.

 

 

 

Menţiune

LT „C.Sibirschi”

 

225

Cântul coral

I.

 

 

 

II.

1.Gr.104

2.IPLT „M.Viteazul”

 

1200

1200

III.

 

 

 

Ansambluri vocal-instrumentale folclorice

I.

1.LIMPS

 

500

II.

1.CEE „Lăstărel”

 

400

III.

1.Gr.119

 

300

Orchestre de muzică populară

I.

 

 

 

II.

1.LT „N.Iorga”

 

400

III.

 

 

 

Ansambluri instrumentale (stil academic)

I.

1.CEE „Lăstărel”

 

600

II.

 

 

 

III.

 

 

 

Colective de dansuri populare

Menţiune

IPLT „M.Viteazul”

 

225

Menţiune

Gr.119

 

225

Menţiune

Gr.104

 

225

Menţiune

Gr.225

 

225

Menţiune

LT „N.Iorga”

 

225

Colective de dansuri moderne

I.

1.LT „C.Sibirschi”

 

500

II.

1.IPLT „M.Viteazul”

 

400

III.

1.IPLT „C.Negruzzi”

2.IPLT „Al. cel Bun”

 

300

300

 

 

Menţiune pentru cea mai reuşită creaţie de autor

Rîşcan Ecaterina – Şc.-gr. nr.226  -  300 lei.

 

Unele secvenţe...

05 aprilie 2016       EXAMENUL periodic obligatoriu

Stimaţi membri de sindicat,

În rezultatul multiplelor adresări către Consiliul mun.Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei referitor la obligarea angajaţilor de a achita unele investigaţii medicale obligatorii, Vă comunicăm următoarele:

Consiliul mun.Chişinău al SEŞ s-a adresat dnei Lucia Caciuc - Consilierul Primarului General al mun.Chişinău pe propblemele sociale şi dlui Mihai Moldovanu - Seful Direcţiei Sănătate  în vederea ilegalităţii plăţilor menţionate.

Datorită implicării foarte operative şi eficiente a dnei Lucia Caciuc, cadru didactic şi susţinătorul fidel al sistemului educaţional din mun.Chişinău, publicăm răspunsul oficial în care se specifică examinarea medicală periodică obligatorie GRATUITĂ pentru angajaţii instituţiilor bugetare.

RĂSPUNS

01 martie 2016       AVIZ

 

Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ anunţă desfăşurarea şedinţei festive consacrată "Zilei Liderului sindical".

Pentru participare se invită toţi liderii sindicali ai instituţiilor primare din mun.Chişinău.

 

Data desfăşurării: 10 martie 2016;

Ora 14.30;

Localul: Liceul Teoretic cu profil sportiv "Gloria", sect.Botanica, str.Teilor, 7.

 

 

AVIZ    pentru membrii Consiliului mun.Chişinău (membrii Plenarei - 47 persoane)

 

În localul menţionat, la 13.30 va avea loc şedinţa în plen a Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ.

Prezenţa este obligatorie.

 

Vă mulţumim anticipat şi sincere felicitări cu sosirea primăverii.

 

 

 

 

19 ianuarie 2016     Seminar cu tinerii specialişti în cadrul Proiectului „Cadre didactice tinere – oportunităţi, drepturi şi garanţii”

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei, în colaborare cu Ministerul Educaţiei al RM şi Autorităţile Publice Locale a lansat Proiectul „Cadre didactice tinere – oportunităţi, drepturi şi garanţii”, aprobat la şedinţa Biroului Executiv al FSEŞ pe 23 decembrie 2015.

Scopul şi obiectivele Proiectului sunt de sensibilizare a membrilor de sindicat, conducătorilor unităţilor, administraţiei publice vizând intrarea şi menţinerea în sistem a cadrelor didactice tinere prin modernizarea formării iniţiale a pedagogilor, amplificarea performanţelor, avansarea în carieră şi informarea privind raporturile de muncă şi protecţia socială la debut de carieră profesională.

Beneficiari: absolvenţii facultăţilor pedagogice (cca 2 mii persoane); cadre didactice tinere, membri de sindicat, angajaţi în primii 3 ani de activitate conform repartizării Ministerului Educaţiei (cca 900 persoane).

Parteneri: Ministerul Educaţiei; Administraţia Publică Locală; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; Organele sindicale de nivelul II; Organizaţia sindicală primară.

Rezultate estimative: Majorarea numărului cadrelor didactice tinere angajate; Sporirea competenţelor profesionale; Motivarea menţinerii în sistem; Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul raporturilor de muncă şi protecţiei sociale; Atragerea tinerilor profesori în structurile sindicale.

Perioada desfăşurării a Proiectului: anul 2016, 2017.

În acest context, pe data de 27 ianuarie 2016 este organizată întrunirea (seminar) zonală mun.Chişinău destinat tinerilor specialişti angajaţi în ultimii 3 ani, conform repartizării Ministerului Educaţiei.

Seminarul este organizat pentru tinerii specialişti – membri de sindicat.

În conformitate cu legislaţia în vigoare (art.387, alin.(3) al Codului Muncii, Legea Sindicatelor, Capitolul 7, p.10. din Contractul Colectiv de Muncă) participanţilor la seminar li se păstrează salariul mediu.

Toate cheltuielile vor fi suportate de Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei.

 

Agenda şi Lista tinerilor specialişti invitaţi:

 

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei

 Proiect: Cadre didactice tinere – oportunităţi, drepturi şi garanţii.

 AGENDA

seminarului  zonal (mun.Chişinău)

cu cadrele  didactice  tinere

Organizatori: CG al FSEŞ; Cm.C al FSEŞ; DGETS mun.Chişinău

Perioada: 27 ianuarie 2016,    orele: 9.15--13.30

Locul desfăşurării: Institutul Muncii, str.Zimbrului, 10

Participanţii: 35 persoane, cadre didactice tinere

 

Nr.d\o

Ora

Activităţi

Responsabili

1.      

9.15-09.45

Cafea de bun venit.

Înregistrarea participanţilor.

Maria Sîrbu – Preşedintele Cm.C al FSEŞ

2.      

09.45-10.00

Cuvânt de salut.

Deschiderea  seminarului.

Maria Sîrbu – Preşedintele Cm.C al FSEŞ

3.      

10.00 -10.15

FSEŞ în  promovarea şi apărarea intereselor tinerilor cadre didactice, membri  de sindicat.

Dumitru Ivanov, Preşedintele FSEŞ

4.      

10.15-10.45

Statutul  tânărului specialist şi  raporturile de muncă.

Ana Arnaut, şef sector al CG al FSEŞ

5.      

10.45-11.00

Pauză

 

6.      

11.00-12.00

Drepturile şi garanţiile  în activitate.

SerafimaŢurcan, şef sector al CG al FSEŞ

7.      

12.05-12.20

Activitatea Organului local de specialitate şi a conducătorilor instituţiilor  educaţionale vizând inserţia profesională a tinerilor specialişti şi menţinerea lor în  sistem.

Veronica Donţu, DGETS, Secţia resurse umane, Specialist principal  

8.      

12.20-13.00

Întrebări şi răspunsuri.

Evaluarea  seminarului.

Dumitru Ivanov

Serafima Ţurcan

Ana Arnaut

Maria Sîrbu

Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb

Veronica Donţu

9.      

13.00-13.30

Prânz.

 

 

 

Lista tinerilor specialişti (participanţi la seminar) angajaţi în ultimii

3 ani (mun.Chişinău) conform

repartizării Ministerului Educaţiei

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Instituţia

Funcţia

Nr. adeverinţei

Limba de instruire

1.        

Codrean Mariana

CCT “ Politehnic”

Conducător de cerc

576

română

2.        

Marcenco Natalia

CCT “ Politehnic”

Conducător Natalia

573

română

3.        

Dascalescu Lucia

Gimnaziul nr.65

Matematica

09

română

4.        

Rusu Mirela

Gimnaziul nr.99

Cl.primare

119

română

5.        

Vutcariova Anastasia

Gr. nr.139

Ed. muzical

2775

română

6.        

Zgureanu Valentina

Gr. nr.160

Educator

2804

română

7.        

Bulancea Cristina

Gr. nr.165

Educator

517

română

8.        

Bîlici Cristina

Gr. nr.188

Educator

68

română

9.        

Savciuc Marcela

Gr. nr.194

Educator muzical

01

română

10.     

Paşa Elena

Gr. nr.197

Educator

73

română

11.     

Lungu Elena

Gr. nr.197

Educator

116

română

12.     

Gheoghiu Alexandra

Gr. nr.212

Educator

125

română

13.     

Bîcos Natalia

Gr. nr.215

Educator

302

română

14.     

Babin Cristina

Gr. nr.64

Educator

30

rusă

15.     

Pleşca Natalia

Gr. nr.66

Educator

35

română

16.     

Beschier Mariana

Gr. nr.96

Educator

32

română

17.     

Bold Victoria

IP Şc. gr.nr.152 “Pas cu Pas”

Cl.primare

50

română

18.     

Baleca Tatiana

IPLT „ M. Viteazul”

Geografie

43

română

19.     

Ghiorghiuc Polina

IPLT „Gr. Vieru”

L.rusă

136

rusă

20.     

Svitic Natalia

LT “ A. Mateevici”

L. engleză

164

română

21.     

Pocletari Diana

LT “ Dr. Vodă”

Informatica

133

română

22.     

Bodeanu Domnica

LT “ Ştefan Vodă”

Chimie

104

română

23.     

Doncila Doina

LT “ T. Bubuiog”

Cl.primare

2787

română

24.     

Guţu Inga

LT “ T. Bubuiog”

Educator GRP

2791

română

25.     

Canţîr Cristina

LT “A cel Bun”

L.franceză

04

română

26.     

Djundiet Marina

LT „ Dm. Cantemir

L.engleză

181

rusă

27.     

Balmuş Tatiana

LT „ G. Meniuc”

Cl.primare

18

română

28.     

Iutchina Zarina

LT „ G. Meniuc”

Educaţia muzicală

05

română

29.     

Grosu Ioana

LT „ I.Aldea - Teodorovici

Limba engleză

96

română

30.     

Lungu Olivia

LT „ M. Kogîlniceanu”

Psihologe

275

română

31.     

Celac Angela

LT „ M. Kogîlniceanu”

Ed. fizică

29

română

32.     

Obleac Elena

LT „Pro Succes”

Clase primare

2671

română

33.     

Chiforiş Ala

LT Truşeni

Ed. plastică/ tehnologică

506

româmă

34.     

Roşca Elena

Şc. auxiliară nr.5

Psihopedagogie

362

română

35.     

Leva Silvia

Şc.primară nr.91

Cl.primare

75

română

 

 

 

24 decembrie 2015     Declaraţia Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

 

          Insistăm pe ideea că declaraţia Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova nu a fost coordonată în mod amplu cu membrii de sindicat.

            Misiunea sindicatului este în stabilirea unui parteneriat democrat, eficient şi transparent în beneficiul angajaţilor.

            Ţinând cont de motivele invocate, Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ se solidarizează cu Declaraţia Consiliului General al FSEŞ din 24 decembrie 2015.

 

Maria Sîrbu - Peşedintele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ;

Biroul Executiv

Declaraţia Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

cu privire la dezacordul cu declaraţia Comitetului Confederal al CNSM din 23.12.2015

La mulţi Ani !!!

2016

Fie ca sărbătorile de iarnă să Vă aducă pace în suflet, mult noroc în acţiune,

planuri grandioase în raţiune şi multă iubire în inimă !!!

Un An Nou alături de cei dragi şi apropiaţi sufleteşte.

La Mulţi, Mulţi Ani!

 

23 - 24.11.2015  Ateliere de lucru cu participarea preşedinţilor organelor sindicale de nivelul I (primare)

Pe 23 şi 24 noiembrie, Consiliul General şi Consiliul mun.Chişinău al FSEŞ  au organizat "Atelierele de lucru"  destinate liderilor organelor sindicale primare din m.Chişinău, cu tematica: „Management sindical”.

Obiectivele propuse:

·         Conceptualizarea de către audienţi a misiunii sindicatului la etapa actuală;

·         Identificarea responsabilităţilor, drepturilor şi competenţilor preşedinţilor de sindicat la etapa actuală;

·         Dezvoltarea competenţelor de planificare a activităţii sindicale;

·         Informarea asupra noutăţilor legislativ-normative şi acţiunile comitetului sindical.

 Atelierele s-au desfăşurat în incinta Institutului muncii, str.Zimbrului, 10, cu participarea a 60 lideri sindicali.

 

10.11.2015  Şedinţa Biroului Executiv al Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ

Pe data de 10 noiembrie 2015, în sediul de pe str.A.Corobceanu, 26, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ, .

Conform Ordinei de zi aprobate, au fost dezbătute următoarele chestiuni: Odihna copiilor membrilor de sindicat; Totalurile Spartachiadei angajaţilor din învăţământul preuniversitar, ediţia a XIX-a;  Sărbătorirea „Zilei lucrătorului din învăţământ”; Rezultatele evaluării nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ general către noul an de studii 2015-2016; Cu privire la revendicările înaintate Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului RM, organelor publice centrale; Formarea continuă a cadrelor didactice; Plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti; Repartizarea sarcinii didactice; Normarea muncii a salariaţilor; Implementarea prevederilor Codului Educaţiei, elaborarea şi aprobarea respectivelor regulamente.

În contextul principiului "Parteneriat social", cu menţiunea de recunoştinţă pentru receptivitate şi conlucrare, la şedinţă au participat următorii invitaţi: Valentin Crudu – şeful Direcţiei resurse umane, formare continuă şi atestare a Ministerului Educaţiei; Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb – Director General al DGETS; Anatol Ivanu – Şeful DETS sect.Botanica; Andrei Grosu – şeful DETS sect.Râşcani; Valeriu Grozav – şeful adjunct al DETS sect.Buiucani; Lilia Babuc – şeful interimar al DETS sect.Ciocana; Zastavneţchi Olga – Şeful Secţiei Resurse umane a DGETS; Victor Gheorghiu – şeful Secţiei Sport a DGETS; Vara Pşeneac – şeful interimar al Centrului metodic municipal; Veronica Donţu – specialist principal metodist al Secţiei Resurse umane a DGETS.

Cele mai discutate chestiuni au fost dificultăţile implementării Codului Educaţiei, a regulamentelor de petrecere a concursurilor, de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din instituţiile de învăţământ general, formarea continuă a cadrelor didactice, indemnizaţiile adresate tinerilor specialişti plasaţi în câmpul muncii conform repartizării Ministerului Educaţiei,  revendicările salariale înaintate organelor publice centrale.

Biroul Executiv al Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ a hotărât: de înaintat Ministerului Educaţiei propuneri  justificate şi bine argumentate de ajustare/îmbunătăţire a Codului educaţiei şi Regulamentelor aprobate şi cele în proiect,  a urgenta adoptarea deciziei ce ţine de acţiunile de mai departe în vederea nesoluţionării revendicărilor salariale înaintate.

Deciziile aprobate vor fi aduse la cunoştinţa membrilor de sindicat prin intermediul prezentului site, mass-media, posturilor de televiziune.

20.10.2015  Solicitări pentru cadouri de Anul Nou

Stimaţi colegi,

Doritorii de a procura cadouri de Anul Nou prin intermediul Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ,

rugăm să adresaţi solicitările dnei Angela Creţu, Contabil-şef la tel (022) 235359, 067440962.

Termenul limită - 9 noiembrie 2015.

10.10.2015   Iaşul - destinaţia unui frumos pelerinaj al liderilor sindicali din Chişinău

Consiliul municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei a organizat în ziua de 10 octombrie , pentru circa 50 de activişti, lideri sindicali şi parteneri sociali din instituţiile preşcolare şi preuniversitare de învăţămînt din mun.Chişinău  o excursie de neuitat  la Iaşi, România.

Scopul acestei călătorii a fost stabilirea relaţiilor de parteneriat, dar şi schimb de experienţă şi opinii între activiştii şi liderii sindicali. Avantajul acestei forme de organizare a activităţilor sindicale constă în interconexiunea pedagogilor, dialogul şi parteneriatul social, formarea şi consolidarea unor atitudini şi convingeri sociale şi morale.

02.10.2015  Urări de Ziua Profesorului

El modelează răbdător
mlădiţe pentru viitor,
Trăind în toţi, prin dăruire
discret pătrunde-n amintire.


Fiecare dintre noi a început lecţia vieţii cu un profesor. Dacă suntem buni, e meritul unui profesor. Dacă suntem puternici e prin efortul unui profesor.

Profesorul are cea mai mare responsabilitate faţă de viitorul pe care îl va avea această ţară prin formarea oamenilor ce vor da viaţă Moldovei în următorii ani. Nu e uşor ceea ce face El, profesorul, şi din păcate, nici nu este apreciat aşa cum ar trebui. Respectul care i se cuvine se lasă prea mult aşteptat, în timp ce problemele cu care se confruntă ţara se răsfrîng nemijlocit asupra rezultatelor lui.

De Ziua Profesorului, dragi colegi,

Consiliul municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei Vă urează putere, sănătate, succese, dragostea şi recunoştinţa elevilor.

28.09.2015  Atitudine faţă de intenţia de majorare a cenzului de vîrstă pentru pensionare a femeilor.

Stimati colegi,

afişăm modelul scrisorii către factorii de decizie din Republica Moldova referitor la intenţiile de majorare a cenzului de vîrsta pentru pensionare a femeilor.
Scrisorile menţionate vor fi prezentate Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ.

MODEL SCRISOARE


Va doresc o zi buna in continuare.

14.09.2015    Şedinţa Activului sindical municipal

Pe data de 14 septembrie 2015, ora 14-30, în incinta Liceului Teoretic "Gh.Asachi" a avut loc şedinţa Activului sindical municipal.

Agenda şedinţei:

 1. Cu privire la Revendicările Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei întru ameliorarea situaţiei socio-economice a membrilor de sindicat.

 2. Cu privire la Proiectele Convenţiei Colective de muncă pentru anii 2015-2020 şi Contractului Colectiv de muncă (nivel municipal) pentru anii 2015-2020.

 3. Diverse.

Întrunirea a fost prezidată de Dna Maria Sîrbu-Preşedintele Consiliului mun.Chişinău al FSEŞ  cu participarea Preşedinţilor organelor sindicale primare, reprezentanţilor DGETS, Direcţiilor Educaţie din sectoare şi contabilităţilor respective, Managerilor instituţiilor educaţionale - cca 310 persoane.

Au fost abordate următoarele chestiuni: Susţinerea revendicărilor înaintate Autorităţilor privind majorările salariale, Înaintarea propunerilor la Proiectul Convenţiei Colective de Muncă şi a Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2016-2021, Asigurarea instituţiilor cu tineri specialişti şi plata corectă a indemnizaţiilor la angajare, Durata timpului de muncă a cadrului didactic, Plata salariului şi a primei din luna august.

Activul sindical municipal a adoptat în unanimitate următoarele Hotărâri:

 1. Hotărârea nr.01

 2. Hotărârea nr.02

09.09.2015    Revendicările înaintate Autorităţilor publice centrale

Astăzi, 09 septembrie 2015, în incinta Casei Sindicatelor a avut loc şedinţa Activului sindical republican.

La şedinţă au fost discutate un şir de probleme: salarizarea insuficientă, majorarea tarifelor, indexarea salariului, mărimea burselor studenţeşti, indemnizaţiile preconizate tinerilor specialişti...

A fost adoptată decizia de a înainta guvernanţilor următoarele revendicări:

 1. Îndeplinirea necondiţionată a prevederilor Legii nr.355 din 23.12.2015 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar" şi anume Anexa 11, Note, p.2 ce ţine de indexarea anuală a salariului;

 2. Majorarea salariilor cadrelor didactice cu 70% începând cu 01.01.2016;

 3. Egalarea cuantumului salariului pentru categoria I de salarizare a RTU cu mărimea minimului de existenţă începând cu 01.01.2016;

 4. Majorarea cuantumului bursei de studii cu 100% de la 01.09.2016;

 5. Prevederea în Bugetul de Stat a mijloacelor financiare necesare pentru majorările preconizate;

 6. Urgentarea adoptării Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere.

Hotărârea Biroului Executiv republican

În cazul nerealizării acestor revendicări, Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei îşi asumă dreptul de a purcede la acţiuni de protest.

Atenţie !!!

Preşedinţii organelor sindicale primare sunt invitaţi la şedinţa Activului sindical municipal pentru ziua de

LUNI, 14 septembrie 2015, ora 14-30, Liceul Teoretic "Gh.Asachi", Sala de şedinţe.   Prezenţa obligatorie.

Rugăm organele sindicale primare să susţină cerinţele înaintate cu expedierea scrisorilor către organele publice centrale.

29.05.2015      

"Dacă poţi să citeşti asta, mulţumeşte-i unui profesor."

Profesori  şi elevi, sentimente, premii, buchete de flori, lacrimi de fericire…Tabloul face parte din atmosfera zilei de astăzi, sfîrşitul anului şcolar, ziua cînd încă o filă se aşterne în mintea tuturor şi care continuă să dăinuie peste ani.

Elevii vin şi pleacă, dascălii rămîn  pe loc, de la an la an mai îmbătrîniţi, mai nostalgici. Păstrează însă bucuria dăruirii, o dăruire de sine ce vine din devotamentul oamenilor cu suflet mare, căci fiecare generaţie ia cu sine o parte din sufletele cadrelor didactice.

Dragi profesori, colegi de breaslă,

Din numele Consiliului municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei Vă felicit cu frumoasa sărbătoare a împlinirilor. Să fiţi călăuziţi de bucurie, să mergeţi la pas cu fericirea, să rămîneţi peste ani, cum vă ştim, cu ochii tineri şi neadormiţi de carte.

Cu profund respect pentru toate cadrele didactice,

Sîrbu Margareta,

Preşedintele Consiliului mun.Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.

 

28.04.2015       Şedinţa în Plen a Consiliului mun.Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.

Pa data de 28 aprilie 2015, în incinta Casei Sindicatelor din Moldova,

s-a desfăşurat şedinţa în Plen a Consiliului mun.Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.

La şedinţă au participat invitaţii: dl Dumitru Ivanov - Preşedintele Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei; dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb - Director General al Direcţiei Generale Educaţie, Tinret şi Sport; Şefii Direcţiilor Educaţie din sectoarele mun.Chişinău; dna Elena Charchilan - Şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor şi dl Anton Dorofeev - Preşedintele Comitetului sindical al Liceului Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc".

Au fost abordate chestiuni cu privire la: Activitatea Consiliului mun.Chişinău al SEŞ; Colaborarea cu Administraţia Publică Locală în cadrul Parteneriatului social; Particularităţile implementării Codului Educaţiei; Participarea la elaborarea proiectelor Convenţiei şi Contractului Colectiv de Muncă; Conlucrarea cu Inspectoratul Muncii al Sindicatelor; Desfăşurarea activităţilor de formare a preşedinţilor comitetelor sindicale din organizaţiile primare; Participarea la Spartachiada angajaţilor din învăţământul preuniversitar, ediţia a XIX-a; Modificarea Statutului Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.

Plenara Consiliului mun.Chişinău a apreciat activitatea Consiliului pentru anul 2014 cu calificativul "Bine" şi a aprobat obiectivele pentru anul 2014.

 

11.03.2015       Pedagogul Anului - 2015

 

Din toate timpurile Profesorul a fost un meşter Manole zidit în sufletul fiecărui copil. Zilele acestea în scopul promovării meseriei de profesor DGETS a desfăşurat competiţia de excelenţă ,,Pedagogul anului-2015”. Cadrele didactice participante au demonstrat profesionalism şi competenţă, creativitate şi abnegaţie. În ziua de 10 martie în incinta Teatrului de Cultură şi Artă  ,,G.Latina” a avut loc festivitatea de premiere a laureaţilor. Sindicatul municipal  a adus  felicitări învingătorilor, însoţite de premii băneşti şi a făcut apel către Primarul municipiului Chişinău, dl. Dorin Chirtoacă de a majora suma premiilor în scopul motivării cadrelor didactice de succes de a se implica mai activ în această competiţie. Printre oaspeţii de onoare a fost  dl Ivanov Dumitru - Preşedintele Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.

Consiliul municipal Chişinău al Sindicatului  Educaţiei şi Ştiinţei  aduce sincere felicitări învingătorilor şi laureaţilor acestui concurs. Categoria ,,Educatorul Anului – 2015” – Silvia Postică, educator/metodist, grădiniţa-creşă nr.225, Categoria ,,Învăţătorul Anului – 2015” – Stela Baltag, învăţătoare, IPLT ,,I.Creangă”, Categoria ,,Profesorul Anului – 2015” – Valentina Lungu, profesor de matematică, LT ,,Petru Movilă”.

Stimaţi profesori,  în acest concurs aţi demonstrat că adevărurile neperisabile le-aţi găsit doar în elevii ce vă înconjoară, că onestitatea Dumneavoastră vă înalţă deasupra tuturor timpurilor.

Fie ca credinţa să vă lumineze mereu drumul vieţii, să vă regăsiţi peste ani visele tinereţii în  munca maturităţii.

                           Sîrbu Maria, Preşedintele Consiliului mun.Chişinău al SEŞ

 

27.02.2015     Sinteza seminarelor desf[şurate pe 24 şi 25 februarie

Săptămâna aceasta în zilele de 24, 26 februarie în incinta Consiliului municipal al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei au avut loc o serie de seminare instructiv-formativ pentru liderii sindicali.     La seminar au participat lideri sindicali din 42 organizaţii sindicale primare din instituţiile preuniversitare din municipiu.                                   

Genericul seminarelor a fost Management sindical (curs începător )şi s-a înscris în seria de seminare  pentru liderii sindicali debutanţi ,,ABC-ul sindical”. Tematica  a fost impulsionată de imperativele timpului precum, dificultăţi în implementarea Codului Educaţiei, a Codului Muncii , modificările la Contractul colectiv de muncă  (nivel municipal), dar şi creşterea  vertiginoasă a inflaţiei în economie.

Scopul înaintat: Dezvoltarea capacităţilor liderilor de sindicat, pentru a asigura o eficientizare  a actului sindical.

Obiectivele atelierului regăsite pe parcursul zilei de lucru au fost: Dezvoltarea competenţelor în domeniul managementului sindical; identificarea rolului, a sarcinilor şi responsabilităţilor liderului sindical în cercetarea cazurilor; stabilirea relaţiilor de parteneriat între liderii sindicali.

În scopul implicării active a participanţilor au fost folosite  diverse metode de formare a adulţilor, în special cele active, cum ar fi expunerea, dezbaterea,  studiul de caz , precum şi variate resurse: Codul Muncii, Legea Sindicatelor, Statutul Sindicatului E.Ş., Convenţia Colectivă, Contractul colectiv de muncă, Codul Educaţiei, cunoştinţele şi experienţa participanţilor, dar  şi toată logistica necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a atelierului.

În procesul activităţii participanţii au fost antrenaţi în dezbaterea diverselor situaţii de caz care ar favoriza anticiparea anumitor probleme ce ţin de protecţia salariatului  sau soluţionarea  lor rapidă şi cu succes.

Rezultate aşteptate s-au regăsit în fişele de evaluare dar şi în feedback-ul participanţilor: s-a contribuit la realizarea fundamentului de pregătire minimă necesară pentru un lider sindical, s-au identificat necesităţile de formare pentru aceşti lideri. A crescut interesul pentru educaţie şi stimularea liderilor de a se pregăti continuu, folosind resurse puse la dispoziţie de  CMCSEŞ.

Propunerile parvenite  au confirmat necesitatea continuării acestui tip de activităţi, cu diversificarea temelor puse în dezbateri. Participanţii au solicitat implicarea cât mai activă a sindicatului în toate activităţile lansate de ME, DGETS, Ministerul Muncii.

 

 

24.10.2014    CODUL EDUCAŢIEI

24 octombrie 2014

CODULUI  EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova

 

Publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 319 - 324 din 24.10.2014.

30.09.2014       Modificări şi completări la sistemul de salarizare.

Felicitări.

            A fost promulgată de către Preşedintele Republicii Moldova Legea nr.146 din 14 iulie 2014 "Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative" unde se reflectă MAJORAREA salariilor lunare ale cadrelor didactice !

LEGEA nr.355----Monitorul Oficial al RM nr.256-260 din 29 august 2014.

 

            Modificările şi completările ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare".

 

Hotărârea Guvernului nr.381----Monitorul Oficial al RM nr.290-292 din 30 septembrie 2014.