Legislaţie
Statutul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova (varianta română)
Statutul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova (varianta rusă)
LEGEA nr. 1129 din 07.07.2000 a Sindicatelor
 
Convenţie Colectivă de muncă 2016-2020 (nivel municipal)

Convenţia Colectivă de muncă 2016-2020 (nivel ramural)

Convenţie Colectivă de muncă 2016-2020 (nivel municipal) (varianta română) Convenţia Colectivă de muncă 2016-2020 (nivel ramural) (varianta română)
Convenţie Colectivă de muncă 2016-2020 (nivel municipal) (varianta rusă) Convenţia Colectivă de muncă 2016-2020 (nivel ramural) (varianta rusă)
Acord adiţional nr.1

Acord adiţional nr.2

Acord adiţional din 25.04.2017
   
   
 
Organizaţiei sindicale primare

Proces verbal

Titlu

Model contract CCM (varianta română)

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.5

Протокол

Титульный лист

Образец Трудового договора

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5